Насловна » Послови » Међународна сарадња » Билатерална сарадња

Билатерална сарадња

Република Србија интензивно ради на успостављању активних билатералних Споразума са суседним државама, како би се створили правни услови за билатералну сарадњу у области управљања водама, као и механизми за координацију имплементације директива Европске уније из области вода: са Мађарском и Румунијом, су потписани нови Споразуми у области управљања водама, послати су предлози Споразума БиХ и Републици Хрватској, у припреми су Споразуми са Црном Гором и Републиком Северном Македонијом.

Такође, формирањем међународно признатих држава у окружењу Републике Србије, насталих распадом бивше СФР Југославије, међурепублички водотоци и подземне воде добили су међудржавни статус који захтева успостављање међудржавне и међународне сарадње у области вода. Без закљученог билатералних споразума нема правног основа за регулисање питања за која су заинтересоване једна или обе државе.

АКТИВНОСТИ