Насловна » Послови » Међународна сарадња

Међународна сарадња у области вода

Међународна сарадња у области вода је за Републику Србију веома значајна и то у области коришћења вода, заштите од вода и заштите квалитета вода.

Имајући у виду да је Република Србија низводна земља за већину суседних држава као и да доминантан део водотокова на нашој територији има међународни карактер, евидентан је интерес да интензивније учествујемо у међународној сарадњи.

Све већи недостатак водних ресурса и њихова нерационална потрошња и недовољна заштита уз неповољне последице климатских промена, представљају лимитирајући фактор економског развоја у многим регионима света међу којима је и регион Југоисточне Европе. Са овим проблемима суочена је и Република Србија.

Поред тога, за Републику Србију је карактеристична чињеница да су чак 92% од расположивих вода транзитне воде које дотичу у земљу Дунавом, Савом, Тисом и другим водотоцима. Незадовољавајући квалитет вода је и последица прекограничног загађења вода које улазе у Републику Србију.

Међународна сарадња у области вода спроводи се кроз билатералну сарадњу, у највећем обиму са суседним државама и кроз мултилатералну сарадњу, доминантно кроз спровођење Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера Уједињених нација, Конвенција на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав и Оквирног споразума за слив реке Саве.

АКТИВНОСТИ

  • ОБАВЕШТЕЊЕ

Међународни позив за иновације о води 2022 ОДГОВОРНИ ПРЕМА ВОДИ је отворен!

И ове године Bled Water Festival, у суорганизацији с Министарством околиша и просторног планирања Републике Словеније, најављује међународно такмичење за награде Responsible Towards Water 2022

Позивају се заинтересовани појединци или организације да учествују с иновативним пројектима и идејама на подручју очувања воде и водних ресурса.

Детаљи такмичења и информације доступни су на:
http://bledwf.com/awards/#1434542999696-c5f7d755-fafc10b4-996e