Насловна » Послови » Овлашћења за лабораторије

Испитивање квалитета отпадних вода, површинских и подземних вода

У складу са Законом о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 - др. закон) за вршење испитивања квалитета отпадних вода, површинских и подземних вода издају се одговарајућа решења.