Албанија

Споразум о хидротехничким питањима између влада ФНР Југославије и Албаније потписан је 05. децембра 1956. године, али се не примењује од 1986. године.

Сарадња са Албанијом на мултилатералном нивоу се одвија у оквиру рада тела Конвенције о водама.

АКТИВНОСТИ