Република Турска

Сарадња између Републике Србије и Републике Турске у области вода је успостављена потписивањем Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода.

Законом о потврђивању споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области вода ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 4/2020) Споразум је ратификован у Народној скупштини 29. фебруара 2020. године.

АКТИВНОСТИ