Република Бугарска

Споразум о хидротехничким питањима између влада ФНР Југославије и Бугарске потписан је 04. априла 1958. године. Иако формално још увек на снази, овај споразум се фактички не примењује од 1982. године и на основу истог, никада није у пракси остварена оперативна сарадња у области уређења, коришћења и заштите прекограничних водотока. Споразум је у међувремену у потпуности превазиђен и потребно је склопити нови, који би омогућио сарадњу у обостраном интересу.

Република Србија има интерес да поново успостави сарадњу у области прекограничних вода са Републиком Бугарском на квалитетним и новим основама. Бугарској страни је достављен нацрт Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области управљања водама, како би се важећи Споразум из 1958. године осавременио и како би се створили правни услови за билатералну сарадњу у области управљања водама, као и механизми за координацију имплементације директива Европске уније из области вода.

Такође са органима Републике Бугарске остварује се сарадња у периодима повећања протицаја на реци Дунав и, у тим периодима, дневно им се достављају информације о раду ХЕС Ђердап.

Сарадња са Бугарском на мултилатералном нивоу се одвија у оквиру рада тела Конвенције о водама и Међународне комисије за заштиту реке Дунав.

АКТИВНОСТИ