Народна република Кина

12. априла 2017. године потписан је Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и „Sinohydro Corporation Limited“ о развоју и унапређењу водне инфраструктуре Републике Србије. Потписани документ закључен је на основу Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине, 2009. године у Пекингу.

Циљ успостављања дугорочне сарадње је унапређење и развијање система управљања водама и водне инфраструктуре у Републици Србији.

Меморандум о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства водних ресурса Народне Републике Кине о сарадњи у области интегралног управљања водама, потписан је јула 2019. године у Кини.

АКТИВНОСТИ