Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Bilateralna saradnja » Narodna republika Kina

Narodna republika Kina

12. aprila 2017. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i „Sinohydro Corporation Limited“ o razvoju i unapređenju vodne infrastrukture Republike Srbije. Potpisani dokument zaključen je na osnovu Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, 2009. godine u Pekingu.

Cilj uspostavljanja dugoročne saradnje je unapređenje i razvijanje sistema upravljanja vodama i vodne infrastrukture u Republici Srbiji.

Memorandum o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva vodnih resursa Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti integralnog upravljanja vodama, potpisan je jula 2019. godine u Kini.

AKTIVNOSTI