Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Multilateralna saradnja

Multilateralna saradnja

Republika Srbija međunarodnu saradnju sprovodi i kroz multilateralnu saradnju, dominantno kroz sprovođenje Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera Ujedinjenih nacija, Konvencija na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav i Okvirni sporazum za sliv reke Save.

UNECE KONVENCIJA O VODAMA

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera Ujedinjenih nacija (Konvencija o vodama) 2010. godine i postala Strana Konvencije o vodama koja je sačinjena u Helsinkiju 17. marta 1992. godine.

DUNAV

Multilateralna saradnja na slivu Dunava odvija se u okvirima Konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav) koju je potpisalo 11 podunavskih zemalja i EU 29. juna 1994. Godine u Sofiji. Savezna Republika Jugoslavija je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava.

Multilateralna saradnja u oblasti plovidbe odvija se i u okvirima Dunavske komisije, međunarodne organizacije osnovane za potrebe implementacije Konvencije o plovidbi na reci Dunav, potpisane u Beogradu, 18. avgusta 1948. godine. Osnovni cilj Dunavske komisije je da promoviše aktivnosti kojima se podstiče razvoj slobodne plovidbe na reci Dunav za sva plovila koje plove pod zastavama pribrežnih zemalja. Zemlje članice Dunavske komisije su: Savezna Republika Nemačka, Republika Austrija, Slovačka Republika, Mađarska, Republika Srbija, Republika Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina, Ruska federacija. Od 1954. godine kancelarije Dunavske komisije nalaze se u Budimpešti.

SAVA

Multilateralna saradnja na slivu Save odvija se u okvirima rada Međunarodne komisije za sliv reke Save na osnovu Okvirnog sporazuma za sliv reke Save potpisanog 3. decembra 2002. godine u Kranjskoj Gori.

TISA

Multilateralna saradnja na slivu Tise odvija se u okvirima rada Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunava na osnovu Memoranduma o razumevanju potpisanog 14. decembra 2004. godine u Beču.

AKTIVNOSTI

22. mart Svetski dan voda

U Beču održan 25. Redovni sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav