Dan reke Save

Države strane Okvirnog sporazuma o slivu reke Save su na Prvom sastanku strana, 01. juna 2007. godine u Zagrebu, Hrvatska 1. jun proglasile Danom reke Save. Od tada se svake godine obeležava Dan reke Save na celom slivu u cilju promovisanja značaja reke Save za sve zemlje u slivu, njenih visokih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskih potencijala. Organizovanjem različitih aktivnosti skreće se pažnja na vitalnu ulogu koju reka Sava i njene pritoke imaju u životu stanovništva u njenom slivu, te s tim u vezi podizanje javne svesti o važnosti prekogranične saradnje i dogovora o bitnim oblicima korišćenja i zaštite voda u slivu reke Save.

Obeležavanjem Dana Save se apeluje na građane Republike Srbije da čuvaju ovaj neprocenjivi prirodni resurs koji imamo u zemlji.

AKTIVNOSTI

- Obeležavanje dana Save