Naslovna » Poslovi » Kontrolne liste

Kontrolne liste

Odeljenje vodne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode pripremilo je u skladu sa članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 36/15, 44/18 – dr. zakon i 95/18) Kontrolne liste, koje je Jedinica za podršku koordinacionoj komisiji odobrio, i to za:

 1. Nadzor po izdatoj vodnoj saglasnosti
 2. Nadzor po izdatoj vodnoj saglasnosti za vađenje rečnih nanosa
 3. Nadzor po izdatoj vodnoj dozvoli
 4. Nadzor po izdatoj vodnoj dozvoli brana sa akumulacijom
 5. Nadzor po izdatoj vodnojdozvoli javni vodovod i višenamenski hidrosistem
 6. Nadzor po izdatoj vodnoj dozvoli za industrijski i proizvodni  objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, industrijski i proizvodni  objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode  ili javnu kanalizaciju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda, industrijska i komunalna deponija, podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance, državni put i železnica prevodnica, vodni put,uređenje vodotoka, hidroelektrana, termoelektrana, rudniki sađenje i seča drveća
 7. Inspekcijski nadzor - dokumentacija za odbranu od poplava
 8. Vodna akta, vodna knjiga – link na odgovarajući dokument u prulogu
 9. Nadzor nad izvođenjem radova na vodnom zemljištu
 10. Nadzor po izdatoj vodnoj dozvoli hidroelektrana / MHE
 11. Nadzor po izdatoj vodnojdozvoli sistem za odvodnjavanje
 12. Nadzor po izdatoj vodnojdozvoli sistem za navodnjavanje
 13. Inspekcijski nadzor - planska dokumenta