Naslovna » Poslovi » Licenciranje

Izdavanje i oduzimanje licence

Za obavljanje poslova koji su definisani Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i na osnovu Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci („Službeni glasnik RS”, br. 23/12 i 57/13) i Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko - tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske osposobljenosti za dobijanje licence za obavljanje delatnosti vađenja rečnih nanosa, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci („Službeni glasnik RS”, br. 39/17 i 13/18) izdaju se odgovarajuća rešenja.

Obrasci zahteva
Evidentiranje izdatih i oduzetih licenci