Naslovna » Aktuelno

Aktuelno

26. januar 2023. godine

Učešće Republičke direkcije za vode na međunarodnoj konferenciji
Projekat: Danube River Region Resilience Exchange network - DAREnet

Na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije, Reublička direkcija za vode je učestvovala na panel disusiji u okviru međunarodne konferencije organizovane od strane projekta „Mreža za razmenu otpornosti u regionu reke Dunav - DAREnet”.

Vršilac dužnosti direktora Republičke direkcije za vode, Maja Grbić je prezentovala zakonodavni i institucionalni okvir upravljanja rizicima od poplava i odbrane od poplava i leda. Istaknut je glavni zadatak Republičke direkcije za vode na preventivnom delovanju u pogledu zaštite od štetnog dejstva voda i obezbeđivanju okvira za upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti.

Pored predstavnika Republičke direkcije za vode aktivno učešće su imali i predstavnici javnih vodoprivrednih preduzeća „Vode Vojvodine” i „Srbijavoda”, Republičkog hidrometeorloškog zavoda Srbije, JP „Elektroprivrede Srbije” – ogranak HE Đerdap, jedinica lokalnih samouprava, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i ostali domaći i inostrani parneri.

Cilj projekta je unapređenje delovanja u oblasti zaštite od poplava i leda kroz mehanizme rane najave, osmatranja, koordinacije i sprovođenja odbrane od poplava i leda kao i civilne zaštite.

Više informacija o projektu nalazi se na http://darenetproject.eu/