Naslovna » Poslovi » Međunarodna saradnja » Multilateralna saradnja » Međunarodna saradnja na slivu reke Tise

Međunarodna saradnja na slivu reke Tise

Između zemalja na slivu reke Tise postoje bilateralni sporazumi koji su najčešće zasnovani na određenim aspektima koji su predstavljali problem duže vreme. Prava međunarodna saradnja počela je nakon velikih poplava 2000. godine i velikog zagađenja sliva kao posledica havarije u Baia Mare, Rumunija 30. januara 2000. godine. Zagađenje od odprilike 100,000 m³ otpadne vode se proširilo putem pritoke Somes do Tise i Dunava i Crnog Mora.

Kao odgovor na ovo veliko zagađenje na Ministarskoj konferenciji u Budimpešti 2001. godine osnovan je Forum za Tisu sa ciljem da se harmonizuje politika kontrole poplava na nivou sliva. Kao proizvod rada ove grupe 2002. godine završen je Koncept kontrole poplava u slivu reke Tise.

Kao nastavak akcija za unapređenje saradnje na slivu reke Tise, na prvom ministarskom sastanku Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) održanom 13. i 14. decembra 2004. godine, predstavnici pet zemalja (Ukrajina, Slovačka, Rumunija, Mađarska i Srbija) potpisali su Memorandum o razumevanju (Memorandum of Understanding - Towards a River Basin Management Plan for the Tisza river supporting sustainable development of the region). Tom prilikom je osnovana Grupa za Tisu kao osnova za kooperaciju i razmenu podataka o međunarodnim, regionalnim i nacionalnim aktivnostima na slivu, kao i za obezbeđivanje harmonizacije i povećanja efikasnosti akcija.

S obzirom na činjenicu da je sliv reke Tise deo sliva reke Dunav i kako su sve zemlje koje dele sliv reke Tise 1994. godine potpisale Konvenciju o zaštiti reke Dunav u Sofiji, međunarodne aktivnosti na zaštiti voda reke Tise odvijaju se u okviru aktivnosti na zaštiti reke Dunav u okviru ICPDR-a.

Takođe, Memorandumom o razumevanju (2004) i njeogovom dopunom sa Ministarskog sastanka ICPDR-a (Ministarska izjava sa ciljem razvoja i implementacije Plana upravljanja za sliv reke Tise podržavajući održivi razvoj regiona usvojena u Beču 16. februara 2010. godine) stvoreni su uslovi za zajednički rad na zaštiti i održivom korišćenju voda reke Tise. Svih pet zemalja na slivu učestvuju u ovim aktivostima.

Analiza sliva reke Tise kojom je sagledano postojeće stanje voda na slivu reke Tise promovisana je na sastanku Ministara životne sredine u Beogradu 2007. godine.

Integralni Plan upravljanja za sliv reke Tise usvojen je na ministarskom sastanku u Užgorodu (Ukrajina) 11. aprila 2011. godine, kada je potpisan i unapređen Memorandum o razumevanju kojim je istaknuta želja da se nastavi uspostavljena dobra saradnja i da se implementacijom Plana i predviđenih mera vide prvi rezultati do 2015. godine.