Naslovna » Arhiva » Arhiva 2022. » Arhiva 2022. - Realizovane javne nabavke

Arhiva 2022. - Realizovane javne nabavke - Republička direkcija za vode

NABAVKA USLUGA BRODA OPREMLjENOG ZA RAZBIJANjE LEDA ZA POTREBE ODBRANE OD LEDA NA DUNAVU NIZVODNO OD SEKTORA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA I U ZONI UŠĆA TISE I SAVE U DUNAV U ZIMSKOJ SEZONI 2022/2023. GODINE

 

NABAVKA USLUGA PUTNIČKIH AGENCIJA

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA CANON UREĐAJE

 

Nabavka usluga fiksne telefonije

 

Nabavka usluga održavanja štampača tipa CANON

 

Nabavka goriva Evro Dizel

 

Набавка услуга одржавања штампача Brother и Xerox

 

Nabavka Notebook računara proizvođača Lenovo

 

Nabavka desktop računara sa monitorom proizvođača Lenovo

 

NABAVKA USLUGA OSIGURANjA ZAPOSLENIH U SLUČAJU SMRTI USLED NEZGODE, TRAJNOG INVALIDITETA, TROŠKOVA LEČENjA I DNEVNE NAKNADE, KAO I HIRURŠKIH INTERVENCIJA I TEŽIH BOLESTI

 

NABAVKA USLUGA IZRADE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA REGIONALNOG PREČIŠĆAVANjA OTPADNIH VODA NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA POŽEGA, UŽICE I ARILjE SA STRATEŠKOM PROCENOM UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA REGIONALNOG PREČIŠĆAVANjA OTPADNIH VODA NA TERITORIJI JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA POŽEGA, UŽICE I ARILjE NA ŽIVOTNU SREDINU

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA HP UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA BROTHER UREĐAJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA XEROX UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGA OBAVEZNOG OSIGURANjA ZA SLUŽBENA MOTORNA VOZILA

 

NABAVKA EVRO PREMIUM BMB 95 ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE

 

NABAVKA ORIGINAL TONERA ZA CANON UREĐAJE

 

NABAVKA USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA