Насловна » Архива » Архива 2022. » Архива 2022. - Реализоване јавне набавке

Архива 2022. - Реализоване јавне набавке - Републичка дирекција за воде

НАБАВКA УСЛУГА БРОДА ОПРЕМЉЕНОГ ЗА РАЗБИЈАЊЕ ЛЕДА ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ОД ЛЕДА НА ДУНАВУ НИЗВОДНО ОД СЕКТОРА ОД ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА И У ЗОНИ УШЋА ТИСЕ И САВЕ У ДУНАВ У ЗИМСКОЈ СЕЗОНИ 2022/2023. ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ПУТНИЧКИХ АГЕНЦИЈА

 

НАБАВКА ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА CANON УРЕЂАЈЕ

 

Набавка услуга фиксне телефоније

 

Набавка услуга одржавања штампача типа CANON

 

Набавка горива Evro Dizel

 

Набавка услуга одржавања штампача Brother и Xerox

 

Набавка Notebook рачунара произвођача Lenovo

 

Набавка десктоп рачунара са монитором произвођача Lenovo

 

НАБАВКA УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ СМРТИ УСЛЕД НЕЗГОДЕ, ТРАЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА, ТРОШКОВА ЛЕЧЕЊА И ДНЕВНЕ НАКНАДЕ, КАО И ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА И ТЕЖИХ БОЛЕСТИ

 

НАБАВКA УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНОГ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОЖЕГА, УЖИЦЕ И АРИЉЕ СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНОГ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ПОЖЕГА, УЖИЦЕ И АРИЉЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА HP УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА BROTHER УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА XEROX УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СЛУЖБЕНА МОТОРНА ВОЗИЛА

 

НАБАВКA EVRO PREMIUM BMB 95 ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ

 

НАБАВКA ОРИГИНАЛ ТОНЕРА ЗА CANON УРЕЂАЈЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА