Naslovna » Arhiva » Arhiva 2022. » Arhiva 2022. -Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Arhiva 2022. - Republička direkcija za vode - Nabavke na koje se zakon ne primenjuje

Nabavka 20 službenih legitimacija za vodne inspektore

 

Nabavka jednog kvalifikovanog elektronskog sertifikata za elektronski potpis na smart kartici bez čitača za period korišćenja (sa rokom važenja) sertifikata od tri godine

 

Nabavka usluga tekućeg održavanja i popravke službenih putničkih vozila marke Hyundai

 

Nabavka usluga davanja u zakup jednog parking prostora

 

Nabavka štampanog oblika osnovnog izdanja „Službenog glasnika Republike Srbije” za 2023. godinu

 

Nabavka 14 mobilnih telefona

 

Nabavka 1 kvalifikovanog elektronskog sertifikata na USB tokenu za period korišćenja (sa rokom važenja) sertifikata od tri godine

 

Nabavka 14 kišnih kabanica

 

Nabavka 14 zimskih jakni

 

Nabavka 5 skenera

 

Nabavka 14 mobilnih telefona

 

NABAVKA usluga priključenja na distributivni sistem električne energije na području Mačve, na teritoriji opštine Bogatić, KO Bogatić, KO Uzeće, KO Metković i KO Belotić

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA RAČUNARA, FILE SERVERA, MREŽNE OPREME I ACTIVE DIRECTORY

 

NABAVKA USLUGA SISTEMATSKOG LEKARSKOG PREGLEDA ZAPOSLENIH

 

NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA

 

NABAVKA ŠTAMPANjE LOGA NARUČIOCA I BROJA REŠENjA NA KOVERTAMA

 

NABAVKA USLUGA PRIKLjUČENjA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TERITORIJI OPŠTINE SOMBOR, KO SOMBOR 2

 

NABAVKA DESET KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI POTPIS NA SMART KARTICI SA ČITAČIMA ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGA REGISTRACIJE SLUŽBENIH PUTNIČKIH VOZILA MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE – REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE I PO POTREBI ODJAVLjIVANjE VOZILA I VRAĆANjE REGISTRARSKIH TABLICA

 

NABAVKA USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANjA I POPRAVKE SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA MARKE TOYOTA, MODEL TOYOTA LAND CRUISER 150, POGONSKO GORIVO DIZEL, GODINA PROIZVODNjE 2020

 

NABAVKA JEDNOG KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA ZA ELEKTRONSKI POTPIS NA SMART KARTICI BEZ ČITAČA ZA PERIOD KORIŠĆENjA (SA ROKOM VAŽENjA) SERTIFIKATA OD TRI GODINE

 

NABAVKA USLUGE OBAVEZNOG OSIGURANjA PUTNIČKIH VOZILA, I TO ZA DESET MOTORNIH VOZILA ŠKODA FABIA A06 FL AMBITION 1,0 MPI, TRI MOTORNA VOZILA HYUNDAI I30 I JEDNO MOTORNO VOZILO TOYOTA LAND CRUISER 150, ZA GODINU DANA TRAJANjA OSIGURANjA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA NEXTBIZ SOFTVERA

 

NABAVKA USLUGA ODRŽAVANjA SOFTVERSKE APLIKACIJE „NAKNADE ZA VODE”