Насловна » Архива » Архива 2022. » Архива 2022. - Републичка дирекциија за воде - Набавке на које се закон не примењује

Архива 2022. - Републичка дирекција за воде - Набавке на које се закон не примењује

Набавкa 20 службених легитимација за водне инспекторе

 

Набавкa једног квалификованог електронског сертификата за електронски потпис на смарт картици без читача за период коришћења (са роком важења) сертификата од три године

 

Набавкa услуга текућег одржавања и поправке службених путничких возила марке Hyundai

 

Набавкa услуга давања у закуп једног паркинг простора

 

Набавкa штампаног облика основног издања „Службеног гласника Републике Србије” за 2023. годину

 

Набавкa 14 мобилних телефона

 

Набавкa 1 квалификованог електронског сертификата на УСБ токену за период коришћења (са роком важења) сертификата од три године

 

Набавкa 14 кишних кабаница

 

Набавкa 14 зимских јакни

 

Набавкa 5 скенера

 

Набавкa 14 мобилних телефона

 

НАБАВКA услуга прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић

 

НАБАВКA УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА, FILE СЕРВЕРА, МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ И ACTIVE DIRECTORY

 

НАБАВКA УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

 

НАБАВКA ШТАМПАЊЕ ЛОГА НАРУЧИОЦА И БРОЈА РЕШЕЊА НА КОВЕРТАМА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОМБОР, КО СОМБОР 2

 

НАБАВКA ДЕСЕТ КВАЛИФИКОВАНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРТИФИКАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС НА СМАРТ КАРТИЦИ СА ЧИТАЧИМА ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА (СА РОКОМ ВАЖЕЊА) СЕРТИФИКАТА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ И ПО ПОТРЕБИ ОДЈАВЉИВАЊЕ ВОЗИЛА И ВРАЋАЊЕ РЕГИСТРАРСКИХ ТАБЛИЦА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА МАРКЕ ТОYOTA, МОДЕЛ ТОYOTA LAND CRUISER 150, ПОГОНСКО ГОРИВО ДИЗЕЛ, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ 2020

 

НАБАВКA ЈЕДНОГ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС НА СМАРТ КАРТИЦИ БЕЗ ЧИТАЧА ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА (СА РОКОМ ВАЖЕЊА) СЕРТИФИКАТА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКA УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА, И ТО ЗА ДЕСЕТ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ŠKODA FABIA A06 FL AMBITION 1,0 MPI, ТРИ МОТОРНА ВОЗИЛА HYUNDAI I30 И ЈЕДНО МОТОРНО ВОЗИЛО TOYOTA LAND CRUISER 150, ЗА ГОДИНУ ДАНА ТРАЈАЊА ОСИГУРАЊА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА NEXTBIZ СОФТВЕРА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”