Naslovna » Arhiva » Arhiva 2022. » Istorija aktivnosti u 2022. godini

Arhiva 2022. - Istorija aktivnosti u 2022. godini

09. septembar 2022.

Plan upravljanja rizicima od poplava

Republička direkcija za vode je u saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ pripremila Predlog Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godineu skladu sa članom 49. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-dr zakon).

Javni uvid i javna rasprava održaće se nakon izrade Strateške procene uticaja Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije za period od 2021. do 2027. godine na životnu sredinu.

10. maj 2022.

KARTE UGROŽENOSTI OD POPLAVA I KARTE RIZIKA OD POPLAVA

U skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS“ broj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18-i dr.) upravljanje rizicima od štetnog dejtva voda obuhvata izradu preliminarne procene rizika od poplava, izradu karata ugroženosti od poplava i karata rizika od poplava kao i izradu i sprovođenje planova upravljanja rizicima od poplava.

Karte ugroženosti i karte rizika od poplava izrađuje javno vodoprivredno preduzeće za teritoriju svoje nadležnosti za period od šest godina, nakon čega se vrši preispitivanje i ažuriranje karata.

Karte se izrađuju za značajna poplavna područja utvrđena Preliminarnom procenom rizika od poplava.

U cilju upoznavanja javnosti, karte su javne i mogu se videti n na internet portalima Reubličke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“.

Karte ugroženosti od poplava prikazuju podatke o granici dosezanja poplave za različite povratne periode kao i klase dubina vode.

Na kartama rizika od poplava su prikazane moguće štetne posledice na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti.

Karte su rađene u različitim vremenskim periodima i predstvljaju rezultat tri projekta opisanih u nastavku. Projekti su rađeni u različitim vremenskim periodima, sa različitim kvalitetom podataka i podloga.

Karte ugroženosti i karte rizika od poplava su izrađene za potrebe izrade plana upravljanja rizicima od poplava i nisu predviđene za korišćenje u druge svrhe.

KRATAK OPIS PROJEKATA:

Danube FloodRisk Project

Zadatak DanubeFloodRisk projekta je bio izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava za reku Dunav, u kome su učstvovale zemlje članice Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (International Commission for the Protection of the Danube River / ICPDR). Izrađeni su Atlasi u razmeri 1:100 000. Karte su izrađene 2012. godine.

http://www.icpdr.org/main/activities-projects/danube-floodrisk-project

https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/dfrmp2015-map1_hfs.pdf

SoFPAS in Serbia (Study of Flood Prone Areas in Serbia - Phase 1)

Projekat SoFPAS 1 je obuhvatio izradu karata ugroženosti i karata rizika od poplava na:
• levoj i desnoj strani reke Dunav između beogradske opštine Zemun (km 1175) i uzvodnog kraja klisure Gvozdene kapije (km 1040), uključujući i delove grada Beograda duž Dunava, odnosno opština Zemun, Novi Beograd, Stari Grad, Palilula i Grocka
• područja na većim rekama u slivu Velike Morave.

Projekat izrade karata ugroženosti i karata rizika od poplava u trajanju od 15. marta 2010. godine do 14. marta 2012. godine je realizovan uz podršku EU Programa za Republiku Srbiju, IPA 2007.

Projekat IPA 2014-2020 Flood recovery Serbia

U okviru realizacije Programa predpristupne pomoći IPA 2014, Specijalna mera za obnovu nakon poplava i upravljanje rizikom od poplava – Srbija'' sredstvima donacije u skladu sa Sporazumom o implementaciji donacije EU u vezi Nacionalnog programa za upravljanje rizikom od elementarnih nepogoda Republike Srbije, zaključenog između Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u ime Vlade Republike Srbije i Svetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj /Međunarodno udruženje za razvoj), u komponenti 2. je predviđena izrada karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Implementaciju projekta je vršila kancelarija Svetske banke u Beogradu, a koordinaciju Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Ministarstvo poljoprivrede, šumartva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode i Javna vodoprivredna preduzeća su krajnji korisnici rezultata komponente projekta izrade karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Ovim projektom je obuhvaćena izrada karata ugroženostii karata rizika od poplava za preostala značajna poplavna područja u Srbiji. (74 značajno poplavna područja).

UPUTSTVO:

U tabeli, su navedeni nazivi značajno poplavnih područja definisani u Preliminarnoj proceni rizika od poplava za teritoriju Republike Srbije (2019).

Za navedena značajna poplavna područja su dati linkovi za preuzimanje karte ugroženosti i karte rizika od poplava.

NAPOMENA: Crvena polja označavaju da su karte trenutno u izradi.

https://www.srbijavode.rs/karte-ugrozenosti-i-karte-rizika-od-poplava.html

07. april 2022.

UNAPREĐENjE EKOLOŠKIH STANDARDA UZ PODRŠKU EU

Uz podršku Evropske unije, u Republici Srbiji se sprovodi reforma u sektoru vodna koja će doprineti unapređenju efikasnosti u pružanju vodnih usluga, ocenjeno je u Privrednoj komori Srbije na predstavljanju projekta „EU podrška reformama u sektoru voda”, koji finansira Evropska unija.

Učesnike je pozdravio Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije i istakao da su u komunalnom sektoru brojni izazovi i problemi, ali da uz projekte poput ovog mogu da se definišu problemi u lokalnim samoupravama i da se strateški rešavaju.

Uvodna izlaganja održali su Vedrana Ilić, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Antoan Avinjon, program menadžer Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ilić je istakla da je projekat „EU podrška reformama u sektoru voda” od izuzetnog značaja ne samo zbog izrade veoma korisnih dokumenata, već i zbog sveobuhvatne koristi kroz sagledavanje svih nedostataka i izazova koje je potrebno da se prevaziđu na putu ka uspostavljanju adekvatne tarifne politike u sektoru voda u Republici Srbiji.

”Projekat će kroz realizaciju dve komponente pokušati da unapredi sistem cena vode u Republici Srbiji pružanjem podrške u proceni stanja u oblasti pružanja vodnih usluga i izradi predloga za povećanje efikasnosti u toj oblasti, kao i za sprovođenje revidiranih zahteva za nadoknadu troškova (uključujući sprovođenje tarifne metodologije) i uspostavljanje regulatornog sistema cena vode. Posebna pažnja biće posvećena podršci u sprovođenju tarifne metodologije na lokalnom nivou, u 20 pilot opština/gradova – Požega, Brus, Blace, Kruševac, Sokobanja, Šabac, Lebane, Loznica, Pančevo, Čačak, Užice, Smederevo, Arilje, Kosjerić, Raška, Kraljevo, Niš, Vršac, Subotica i Ivanjica”, dodala je Ilić.

Avinjon je podsetio da se reforme u Republici Srbiji uz podršku EU sprovode zbog građana, sa ciljem da oni imaju kvalitetniju vodu, efikasnije i bolje vodne usluge. On se zahvalio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičkoj direkciji za vode i predstavnicima jedinica lokalnih samouprava na zajedničkom angažovanju u sprovođenju ovog projekta. Naglasio je da je ova reforma dug proces te da je neophodan dijalog svih učesnika za njeno uspešno sprovođenje.

Na skupu su govorili Nataša Milić, v.d. direktora Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, članovi projektnog tima, kao i predstavnik Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.

Potpisani su Memorandumi o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republičke direkcije za vode, jedinica lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća.

Tokom naredne dve godine, u saradnji sa državnim institucijama, predstavnicima javnih komunalnih preduzeća iz 20 jedinica lokalnih samouprava, projekat će direktno doprineti kvalitetu života građana poboljšanjem standarda i efikasnosti usluga u sektoru voda, unapređenjem poslovanja komunalnih preduzeća (uključujući odnose sa potrošačima) i povećanoj transparentnosti i jedinstvenim pristupom vodnim tarifama, osiguravajući pravednu metodologiju obračuna troškova koja se može koristiti širom zemlje.

Krajnji cilj svih ovih aktivnosti jeste poboljšanje kvaliteta životne sredine i života građana Republike Srbije, unapređenjem ekoloških standarda u našoj zemlji u skladu sa standardima i najboljom praksom zemalja članica EU.

Projekat „EU podrška reformama u sektoru voda” finansira EU, a njime upravlja Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Korisnik projekta je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode. Projekat realizuje EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. Spain u konzorcijumu sa EPTISA Southeast Europe d.o.o. Serbia.

Više o projektu možete naći na: https://waterreform.euzatebe.rs/

14. mart 2022.

OBAVEŠTENjE O DONOŠENjU PROGRAMA UPRAVLjANjA VODAMA U 2022. GODINI

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 10. marta 2022. godine, donela je Uredbu o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2022. godini (u daljem tekstu: Uredba) i ista je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 33/22 od 11. marta 2022. godine.

Tom Uredbom predviđena su sredstva za finansiranje u 2022. godini poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama na uređenju i korišćenju voda koji obuhvataju:

(1) izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini;

(2) izradu tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno - higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju u javnoj svojini (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje radova).

Pravilnikom o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 , 79/17 , 40/18, 44/18 – dr. zakon i 24/21 ), u daljem tekstu: Pravilnik, propisani su uslovi pod kojima investitor može da koristi sredstva Republike Srbije, kao i sadržina zahteva koji investitor podnosi radi finansiranja poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama.

Takođe, Pravilnikom je propisano da investitor zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) podnosi ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode na obrascima koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo u roku od 20 dana od dana objavljivanja Programa upravljanja vodama u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U skladu sa navedenim Investitor je dužan da svoj Zahtev, zajedno sa dokumentacijom koja je propisana Pravilnikom, preporučenom pošiljkom ili ličnom predajom dostavi na adresu ovog ministarstva - Republičke direkcije za vode, Beograd, ul. Nemanjina br. 22-26, do 31. marta 2022. godine. Ukoliko je Zahtev predat pošti putem preporučene pošiljke dan predaje pošti se smatra kao dan predaje ovom ministarstvu - Republičkoj direkciji za vode.

04. mart 2022.

Saglasno Okviru Svetske banke za upravljanje uticajima projekata na životnu sredinu, prilagođeno uslovima pandemije izazvane virusom COVID 19, Jedinica za implementaciju „Projekta integrisanog razvoja koridora Save i Drine (SDIP)” poziva na JAVNE KONSULTACIJE javnost, organe i organizacije zainteresovane za PLAN ZA UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIM UTICAJIMA PROJEKTA (ESMP) pripremljen za Projekat sanacije leve obale reke Save u Jarku od rkm 121+277 do rkm 123+350 (L = 2.073 km).

Primedbe i mišljenja mogu se dati tokom javnih konsultacija ili u pisanom obliku dostavom na adresu Jedinice za implementaciju SDIP projekta, Dr. Ivana Ribara 149/11, Beograd ili na adresu elektronske pošte rdvpiu@yahoo.com najkasnije do 11. marta 2022. godine do 16 časova.

Dana 11. marta 2022. godine u 11:00 časova (po lokalnom vremenu), javne konsultacije i prezentacija predmetnog plana održaće se putem interneta, na široko dostupnoj internet platformi. Pozivaju se svi zainteresovani organi, organizacije i pojedinci da potvrde svoje učešće i dostave svoje e-mail adrese na sledeću adresu: rdvpiu@yahoo.com najkasnije do 10. marta 2022. godine do 16 časova.

ESMP – Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društvenim uticajima projekta (srpski)

ESMP - Environmental and Social Management Plan (ENG)

OGLAS – Poziv na javne konsultacije (srpski)

OGLAS – Call for public Consultations (ENG)

08. februara 2022.

ODRŽANA 4. DUNAVSKA MINISTARSKA KONFERENCIJA

08. februara 2022.godine održana je 4. Ministarska Konferencija na nivou zemalja članica Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Na ministarskom sastanku, koji je održan online, usvojena su Plan upravljanja vodama za sliv reke Dunav (DRBMP) i Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Dunav (DFRMP). Planovi upravljanja su urađeni u skladu sa Okvirnom direktivom EU o vodama i Direktivom EU o poplavama i donose se za period od 2021-2027 godine.

Više o konferenciji