Naslovna » Arhiva » Arhiva 2019. » Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda RS

Arhiva 2019. - Nacionalni program upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda RS

NABAVKA USLUGA KONSULTANTA ZA SITUACIONU ANALIZU POTREBA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA NACINALNI PROGRAM UPRAVLjANjA RIZIKOM OD ELEMENTARNIH NEPOGODA REPUBLIKE SRBIJE – PODRŠKA PROJEKTU SEOBUHVATNOG (END TO END)

 

NABAVKA OPREME ZA HIDROLOŠKA MERENjA