Naslovna » Arhiva » Arhiva 2016. » Aktuelno

Arhiva 2016. - Aktuelno

23. decembar 2016.

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine, kojom je određena dugoročna politika upravljanja vodama na državnoj teritoriji, pravci održivog delovanja u oblasti korišćenja voda, zaštite voda, uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda. U planskom periodu se očekuje značajno unapređenje stanja u sektoru voda u odnosu na postojeće. Ovo unapređenje će se odvijati u skladu sa društvenim i ekonomskim mogućnostima države, a uz uvažavanje i uvođenje standarda, tehnologija i propisa Evropske unije iz oblasti voda.

Tekst Strategije možete preuzet ovde.

19. decembar 2016.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, na Šestoj sednici Drugog redovnog zasedanja, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama, na predlog Vlade Republike Srbije.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama objavlјen je u Službenom glasniku RS, broj 101/2016 od 16. decembra 2016. godine.

Tekst Zakona možete videti OVDE.

08. decembar 2016.

Republici Srbiji je, u cilju saniranja posledica poplava iz 2014. godine odobren kredit Svetske Banke i deo sredstava iz kredita će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih nasipa za zaštitu od poplava (Komponenta 3). Za projekat „Sanacija nasipa na levoj obali Dunava kod Bačke Planke (km 1+800 do km 9+850) i Sombora (km 3+461 do km 6+583 i km 49+410 do km 52+400) stabilizacija krune nasipa (asfaltni put) u zoni naselja Begeč, Bogojevo i Bezdan“ izrađen je Plan upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management Plan - EMP). Nosilac projekta, saglasno politikama zaštite Svetske Banke (WB Safeguards), sprovodi postupak javnih konsultacija za svaki EMP dokument..

Poziv za javne konsultacije za Plan upravljanja zaštitom životne sredine na srpskom jeziku

Poziv za javne konsultacije za Plan upravljanja zaštitom životne sredine na engleskom jeziku

06. decembar 2016.

Republici Srbiji je, u cilju saniranja posledica poplava iz 2014. godine odobren kredit Svetske Banke i deo sredstava iz kredita će se iskoristiti za sanaciju i rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih nasipa za zaštitu od poplava (Komponenta 3). Za projekat „Sanacija nasipa na levoj obali Dunava kod Bačke Planke (km 1+800 do km 9+850) i Sombora (km 3+461 do km 6+583 i km 49+410 do km 52+400) stabilizacija krune nasipa (asfaltni put) u zoni naselja Begeč, Bogojevo i Bezdan“ izrađen je Plan upravljanja zaštitom životne sredine (Environmental Management Plan - EMP). Nosilac projekta, saglasno politikama zaštite Svetske Banke (WB Safeguards), sprovodi postupak javnih konsultacija za svaki EMP dokument.

Plan upravljanja zaštitom životne sredine na srpskom jeziku

Plan upravljanja zaštitom životne sredine na engleskom jeziku

01. decembar 2016.

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlјa se finalna verzija skraćenog plana raselјavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava.

Skraćeni akcioni plan raselјavanja na srpskom jeziku

Skraćeni akcioni plan raselјavanja na engleskom jeziku

8. novembar 2016.

Republike Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Nišu predstavlja se radna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Niša od poplava.

Poziv na javnu raspravu

Skraćeni akcioni plan raseljavanja - Zaštita rečnog korita i obale reke Nišave

Skraćeni akcioni plan raseljavanja - Zaštita rečnog korita i obale reke Nišave na engleskom jeziku

31. oktobar 2016.

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavila je organizaciju obuke za izradu pojedinih oblasti plana upravljanja u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama Evropske unije, u prostorijama Republičke direkcije za vode sa temom „Karakterizacija – identifikacija referentnih uslova“,u cilju prenosa znanja i osposobljavanja zaposlenih u javnim vodoprivrednim preduzećima za izradu elemenata za planove upravljanja vodnim područjima.

Prezentacija sa obuke

17. oktobar 2016.

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine organizuje obuke za izradu pojedinih oblasti plana upravljanja u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama Evropske unije, u cilju prenosa znanja i osposobljavanja zaposlenih u javnim vodoprivrednim preduzećima za izradu elemenata za planove upravljanja vodnim područjima u periodu oktobar 2016. – oktobar 2017. godine.

Prva obuka održana je danas u prostorijama Republičke direkcije za vode sa temom „Karakterizacija – delineacija vodnih tela“.

Slike sa obuke možete videti u Galeriji.

Prezentacije sa obuke

14. oktobar 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Novom Pazaru predstavlja se konačna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Novi Pazar od poplava.

Skraćeni akcioni plan raseljavanja nakon konsultacija na srpskom jeziku

Skraćeni akcioni plan raseljavanja nakon konsultacija na engleskom jeziku

23. septembar 2016.

Prekid tenderske procedure za izradu tehničke dokumentacije izgradnje višenamenskog vodnog objekta „Struganik“ – barijere na reci Ribnici (od km 15+500 do km 20+500)
Projekat „Hitne sanacije od poplava“
Kredit broj 8449 YF

U skladu sa Smernicama Svetske banke „Izbor i angažovanje konsultanata po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacija za Zajmoprimce Svetske banke izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014“, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode objavljuje prekid tenderske procedure za izbor konsultantske kuće za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju višenamenskog vodnog objekta „Struganik“ – barijere na reci Ribnici (od km 15+500 do km 20+500) koja je objavljena u dnevnom listu „Politika“ 2. aprila 2016. godine.

Obaveštenje o prekidu procedure

22. septembar 2016.

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Aleksincu predstavlja se konačna verzija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Aleksinca od poplava.

Skraćeni akcioni plan raseljavanja na srpskom

Skraćeni akcioni plan raseljavanja na engleskom

14. septembar 2016.

PRIPREMA PLANA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode je 2012. godine izradila Preliminarnu procenu rizika od poplava za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o vodama (''Sl. glasnik RS'' broj 30/2010).

Na osnovu Preliminarne procene određena su značajna poplavna područja na kojima postoji ili bi se mogao pojaviti značajan rizik od poplava sa štetnim posledicama po zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredne aktivnosti i kulturno nasleđe. Na teritoriji Republike Srbije određeno je takvih 99 značajnih poplavnih područja, o kojima više informacija možete naći na internet stranici Republičke direkcije za vode (http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php).

Kao nastavak aktivnosti u cilju smanjenja rizika od poplava, Republička direkcija za vode je započela pripreme na izradi Nacrta Plana upravljanja rizicima od poplava za teritoriju Republike Srbije (Plan).

Okvirni sadržaj Plana: U skladu sa odredbom 49. Zakona o vodama Plan se izrađuje na osnovu karte ugroženosti i karte rizika od poplava, po metodoligiji koja sadrži: ciljeve upravljanja rizicima od poplava i mere za njihovo postizanje, prioritete i način sprovođenja plana upravljanja rizicima od poplava, nadležna pravna lica i sredstva potrebna za sprovođenje plana, način usklađivanja sa planom upravljanja vodama i uključenje javnosti.

Planirane konsultacije: U pripremu Nacrta Plana uključeni su javna vodoprivredna preduzeća, Republički hidrometeorološki zavod, Sektor za vanredne situacije i jedinice lokalnih samouprave u cilju prikupljanja relevantnih informacija i podataka o aktivnostima i planiranim radovima i merama koje direktno ili indirektno mogu da utiču na rizik od poplava.

Termini usvajanja: Predviđeno je da Nacrt Plana bude završen do kraja 2016. godine kako bi u 2017. godini bila sprovedena zakonska procedura za usvajanje.

Kontakt: e-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs

6. septembar 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode u saradnji sa Privrednom komorim Srbije i Svetskom bankom organizovala je 5. septembra 2016. godine radionicu sa temom Povrat troškova od vodnih usluga u Republici Srbiji – provera usaglašenosti Nacrta uredbe o utvrđivanju metodologije za obračun cene snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i cene sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije i Nacrta uredbe o utvrđivanju kriterijuma za određivanje referentne cene vode sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji i direktivama EU u oblasti voda, analize efekata primene predloženih uredbi na stanovništvo i privredne subjekte i analize mogućnosti implementacije tih uredbi.

DRAFT DECREES ON WATER PRICING IN SERBIA

NACRT UREDBE O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA OBRAČUN CENE SNABDEVANJA VODOM ZA PIĆE SISTEMOM JAVNOG VODOVODA I CENE SAKUPLJANJA, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA SISTEMOM JAVNE KANALIZACIJE - Prezentacija

NACRT UREDBE O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE REFERENTNE CENE VODE - Prezentacija

WATER AND WASTEWATER SERVICES IN SERBIA

Nacrt uredbe o utvrđivanju metodologije za obračun cene snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i cene sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije

Nacrt uredbe o utvrđivanju kriterijuma za određivanje referentne cene vode

6. septembar 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava”. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Novom Pazaru biće organizovana javna rasprava i prezentacija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Novog Pazara od poplava.

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA U SRBIJI (FERP) Komponenta 3 Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) za Pod-projekat zaštite Novog Pazara od poplava

30. avgust 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava”. Povodom realizacije budućih građevinskih radova u Aleksincu biće organizovana javna rasprava i prezentacija skraćenog plana raseljavanja, a vezano za zaštitu grada Aleksinca od poplava.

PROJEKAT HITNE SANACIJE OD POPLAVA U SRBIJI (FERP) Komponenta 3 Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) za Pod-projekat zaštite Aleksinca od poplava

30. avgust 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode u saradnji sa Privrednom komorim Srbije i Svetskom bankom organizuje radionicu sa temom Povrat troškova od vodnih usluga u Republici Srbiji – provera usaglašenosti Nacrta uredbe o utvrđivanju metodologije za obračun cene snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i cene sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije i Nacrta uredbe o utvrđivanju kriterijuma za određivanje referentne cene vode sa pozitivnim propisima u Republici Srbiji i direktivama EU u oblasti voda, analize efekata primene predloženih uredbi na stanovništvo i privredne subjekte i analize mogućnosti implementacije tih uredbi u ponedeljak 5. septembra 2016. godine od 10 časova u prostorijama Privredne komore Srbije.

Poziv za učešće na radionici

Program

Nacrt uredbe o utvrđivanju metodologije za obračun cene snabdevanja vodom za piće sistemom javnog vodovoda i cene sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sistemom javne kanalizacije

Nacrt uredbe o utvrđivanju kriterijuma za određivanje referentne cene vode

27. avgust 2016.

Dan Dunava „Dunav Kamenjar“

U periodu od 6 juna. do 27. avgusta 2016. godine Udruženje prijatelja Dunava, ekologije, nautike, sporta i ribolova „Dunav Kamenjar“ iz Novog Sada, obeležilo je međunarodni Dan Dunava, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ovogodišnji program je započet postavkom muzeja flore i faune Dunavskog područja Novog Sada i izložbom slika likovne kolonije „Car Dunav Silni, a na Kamenjaru“. Održana je i edukativna radionica „Očistimo Dunav“, vožnja rekom Dunav, a na sam Dan Dunava, organizovano je i takmičenje u kuvanju riblje čorbe.

Kao i prethodnih godina, manifestacija je okupila veliki broj dece, volontera i ostalih građana, koji su se i ove godine obavezali da će dati svoj pun doprinos u očuvanju neprocenjivog značaja koji za sve nas, a i samu životnu sredinu, sa sobom nosi sliv reke Dunav.

22. avgust 2016.

ZAVRŠEN EKO KAMP 2016

U okviru tradicionalne proslave međunarodnog Dana Dunava, na Velikom ratnom ostrvu, održan je 9. studentski eko kamp „Sačuvajmo Dunav”.

Tradicionalni deveti kamp okupio je 15 studenta sa 11 fakulteta iz raznih krajeva Republike Srbije, ukjljučujići i studenta sa Berlinskog Univerzitet, Nemačka. Studenti su od 14. do 22. avgusta imali priliku da steknu nova iskustva i znanja i dobiju praktične savete kako da doprinesu zaštiti i očuvanju eko-sistema.

Tokom trajanja kampa studenti su slušali zanimljiva predavanja stručnjaka i predstavnika vladinog i civilnog sektora. Organizovane su praktične radionice na različite teme, jednodnevni obilazak postrojenja za preradu vode za piće „Makiš“, Botaničke bašte „Jevremovac“ i proizvodnog pogona u komlpeksu Coca Cola. Studenti su se nadmetali i u izradi studije slučaja na temu: Plan upravljanja - Predeo izuzetnih odlika „Veliko Ratno Ostrvo“. Završne prezentacije održane su poslednjeg dana kampa, a za najbolji rad i sve učesnike, bile su obezbeđene i nagrade.

Republička direkcija za vode se ovim putem zahvaljuje mnogobrojnim partnerima na organizaciji 9. studenskog Eko kampa, a posebno studentima koji su se i ove godine odazvali i doprineli da celokupna organizacija protekne na najvišem nivou. Nadamo se da će studenti ostati u kontaktu, jer nakon završenih fakulteta, bez obzira gde budu radili važna je mreža poznanstava i dobra saradnja svih struka i sektora.

Slike možete videti u Galeriji.

19. avgust 2016.

Kao i svake godine, i ove godine je Republička direkcija za vode, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, u saradnji sa svojim partnerima, u okviru programa 9. studentskog eko kampa „Sačuvajmo Dunav“, organizovala jednodnevni obilazak postrojenja za preradu vode za piće „Makiš“, Botaničke bašte „Jevremovac“ i proizvodnog pogona u komlpeksu Coca Cola, u četvrtak 18. jula 2016. godine.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa samim procesom obrade vode za piće, različitim aspektima životne sredine i procesom proizvodnje vode za potrebe specifičnog procesa proizvodnje.

Slike možete videti u Galeriji.

16. avgust 2016.

JAVNA RASPRAVA ZA SKRAĆENI AKCIONI PLAN RASELjAVANјA ZA PODPROJEKAT ZAŠTITE GRADA ALEKSINCA OD POPLAVA

Ministarstavo polјoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode - Jedinica za upravlјanje projektom poziva na javnu raspravu, pojedince, javnost, organe i organizacije zainteresovane za Skraćeni akcioni plan raselјavanja za podprojekat zaštite grada Aleksinca od poplava u okviru Projekta „Hitne sanacije od poplava“, koja će se održati dana 31. 08. 2016. godine u 16:00 časova u zgradi opštine Aleksinac.

Poziv za javnu raspravu na srpskom jeziku

Poziv za javnu raspravu na engleskom jeziku

Skraćeni akcioni plan raselјavanja

16. avgust 2016.

Privremeni pregled Značajnih pitanja upravlјanja vodama (Significant Water Management Issues - SWMI) u slivu reke Save je pripremlјen. On daje pregled SWMI  koje treba rešiti u okviru drugog Plana upravlјanja slivom reke Save (Sava RBMP) uzimajući u obzir napredak sprovođenja Programa mera identifikovanih u prvom Planu upravlјanja slivom reke Save. Takođe, odražava i nove podatke i saznanja o drugim pitanjima koja mogu biti uklјučeni u proces razvoja drugog Sava RBMP ako budu prepoznata kao značajna pitanja za ceo sliv.

Zaklјučak Savske komisije možete videti http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/other_publications/swmi_draft_for_public_consultation.pdf

Informaciju o javnim konsultacijama možete videti http://savacommission.org/announce_detail/63

Pozivamo sve zainteresovane da dostave svoje komentare, koristeći formular koji možete preuzeti http://www.savacommission.org/dms/docs/dokumenti/documents_publications/publications/other_publications/swmis_consultation_form.pdf

Obrazac sa komentarima možete poslati na: isrbc@savacommission.org do 20. oktobra 2016. godine.

14. avgust 2016.

DEVETI EKO KAMP „SAČUVAJMO DUNAV“

Danas je, na Velikom ratnom ostrvu u Beogradu, počeo deveti studentski eko kamp „Sačuvajmo Dunav“ koji okuplјa veći broj studenata sa fakulteta širom Srbije.

Studentski eko kamp predstavlјa mesto gde će se studenti kroz predavanja, praktičan rad i zabavu upoznati sa različitim aspektima životne sredine i uticaja zagađenja vode. Ovogodišnja predavanja će biti bazirana na studiji slučaja na temu Velikog ratnog ostrva. Aktivnosti će uklјučiti radionice sa profesorima, predstavnicima nevladinih organizacija, studentskih organizacija, rad na terenu i zabavne aktivnosti. Biće organizovano i takmičenje za studente - Studija slučaja na zadatu temu, a najbolјi rad će dobiti nagradu.

Program zajednički organizuju Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode, Coca-Cola Sistem, GIZ Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, u saradnji sa Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd”, Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura” Univerziteta Singidunum, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i WWF - Svetskim fondom za prirodu.

Ovogodišnji kamp će trajati do 21. avgusta 2016. godine.

Slike možete videti u Galeriji.

11. avgust 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Po javnoj nabavci broj 404-02-224/2016-07 za izbor revizora, sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke po metodi najjeftinije ponude koja je opisana u uputstvima Svetske banke „Izbor i angažovanje konsultanata po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacije za Zajmoprimce Svetske banke, izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014“, izdaje obaveštenje o dodeli ugovora.

Obaveštenje o dodeli ugovora

8. jul 2016.

Dan Dunava „Ekološki pokret Ćuprija“

3. i 8. jula 2016. godine Udruženje „Ekološki pokret Ćuprija”iz Ćuprije, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i sa svojim partnerima obeležilo je međunarodni Dan Dunava, manifestacijom „Morava moje more“.

Program se sastojao od raznovrsnih radionica, likovne kolonije, tribine, sportskih takmičenja i edukativnih kvizova.

Kao i svake godine, sada već tradicionalno, manifestacija je okupila veliki broj organizacija, udruženja građana i javnih ustanova, gde su učesnici mogli da se upoznaju sa neprocenjivim značajem sliva reke Dunav i samoj važnosti njegovog očuvanja.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji

Više detalja možete videti i na sledećem linku:

https://www.facebook.com/Ekoloski-Pokret-Cuprija-1424168884482915/

06. jul 2016.

ODLOŽEN EKO KAMP „SAČUVAJMO DUNAV“

Održavanje 9. studentskog eko kampa „Sačuvajmo Dunav“ odloženo je zbog tehničkih problema i biće održan od 14. do 22. avgusta 2016. godine.

Iskoristite šansu da budete devet nezaboravnih dana u netaknutoj prirodi Velikog ratnog ostrva jer rok za prijavu je produžen do 29. jula 2016. godine.

Prijava se vrši preko: https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/eko-kamp-saaeuvajmo-dunav/

Pravila za učešće http://bit.ly/PravilnikEkoKamp

06. jul 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Po javnoj nabavci br. 404–02–467/2015-07 sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding - NCB) koji su opisani u uputstvima Svetske banke „Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacije za Zajmoprimce Svetske banke, izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014“, izdaje obaveštenje o dodeli ugovora.

Obaveštenje o dodeli ugovora

03. jul 2016.

Dan Dunava TOO Negotin

29. juna, 1.i 3. jula 2016. godine Turistička organizacija opštine Negotin, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,  sa mnogobrojnim partnerima, obeležila je međunarodni Dan Dunava 2016. U okviru manifestacije organizovane su sportske i edukativne aktivnosti za decu, zabavni program za sve učesnike manifestacie, kao i akcija čišćenja obale Dunava.

U pomenutoj manifestaciji učestvovalo je pedesetoro dece uzrasta do 18 godine, a za najbolјe radove, obezbeđene su i mnogobrojne nagrade. Deca su i ovaj put izrazila svoje oduševlјenje pomenutom manifestacijom, koja nas je i ovog puta podsetila na neprocenjiv značaj koji ima reka Dunav na naš život i životnu sredinu.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://negotinonline.com/obelezen-dan-dunava/

30. jun 2016.

Dan Dunava Udruženje građana „Ekopek“

U periodu od 1. do 30. juna 2016. godine Udruženje građana „Ekopek“, sa svojim partnerima obeležio je međunarodni Dan Dunava, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

U okviru programa, sprovedeni su eko časovi u osnovnim školama u Golupcu, Klenju i Braničevu. Pokraj same reke Dunav, organizovan je i sportski dan, kao i prolećna školska likovna kolonija.

Manifestacija je imala za cilj širenje svestiturista i građana opštine Golubac o značaju očuvanja neprocenjivog prirodnog resursa reke Dunav i njenih pritoka, koji je u potpunosti i ostvaren.

29. jun 2016.

Dan Dunava Inicijativa mladih „Hoću! Mogu!“

U periodu od 24. do 29. juna 2016. godine Udruženje građana „Inicijativa mladih „Hoću!Mogu!““ iz Donjeg Milanovca, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i sa svojim partnerima obeležili su međunarodni Dan Dunava, nizom aktivnosti koje su održane na gradskom trgu i gradskoj plaži.

Kao i prethodnih godina, manifestacija je okupila veliki broj dece, volontera i ostalih građana, koji su i ove godine mogli da se upoznaju sa samim značajem koji sa sobom nosi sliv reke Dunav.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalja možete videti i na sledećem linku: http://www.istocnevesti.com/donji-milanovac-dan-dunava-u-donjem-milanovcu/

29. jun 2016.

Dan Dunava TO Veliko Gradište

Danas je Turistička organizacija Veliko Gradište uz mnogobrojne partnere i uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, kao i svake godine obeležila međunarodni Dan Dunava 2016 nizom događaja na samoj njegovoj obali. Pre svega, učesnici na manifestaciji bili su predškolci i vaspitači, učenici srednje škole i profesori, kao i sportisti, glumci, građani i turisti.

Među prvim aktivnostima bila je ekološka akcija čišćenja Dunava. Zatim, pod sloganom „Ulepšajmo priobalјe Dunava“ učenici srednje školeimalisu radionice sa završnom akcijom sađenja bilјaka na samoj obali Dunava. Za najmlađe, koji su sami napravili malu galeriju sa crtežima i eko porukama, bila je organizovana predstava „Avantura Dunavske družine“. A kako je Veliko Gradište poznato kao grad sporta, održana su i razna sportska takmičenja.

Reka Dunav je od neprocenlјivog značaja za Gradištance, koja opštinu Veliko Gradište u dužini od 19 kilometara svoga sliva, deli od susedne Rumunije i predstavlјa izvor života, Evropsku magistralu i reku saradnje za sve stanovnike Velikog Gradišta. I ove godine su pomenutom manifestacijom, za koji živi ceo grad, poslavili rođendan Dunava, uz nadu da će se nastaviti poštovanje ove divne reke u svakom danu našeg života na planeti zemlјi.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://boom93.com/program-radio/fm-supermarket/33641/pokreni-se-i-ocuvaj-dunav!-.html?print=true

29. jun 2016.

Dan Dunava TOO Odžaci

Danas je Turistička organizacija opštine Odžaci obeležila međunarodni Dan Dunava 2016, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. Program je realizovan kao vid promocije reke Dunav i njegove zaštite uz animaciju i edukaciju najmlađih učesnika.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://www.ico.rs/dan-dunava-posvecen-najmladima-i-ocuvanju-reke/

29. jun 2016.

Dan Dunava TOO Bačka Palanka

Danas su Turistička organizacija opštine Bačka Palanka i udruženje likonih stvaralaca „Petar Tomić“, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,  organizovali manifestaciju Dan Dunava 2016. Kao i svake godine, program je bio namenjen deci, koja su i ovaj put uživalau igri i putem radionica učili o značaju reke Dunav kao jednog od najvećih prirodnih bogatsva.

Program je bio protkan raznim sportskim aktivnostima, izložbom slika, pisanjem stihova o divnoj reci Dunav, dečijom predstavom, mnogobrojnim poklonima i sada već tradicionalnim pravlјenjem papirnih brodića i puštanjem istih Dunavom.

Deca su i ovaj put izrazila svoje oduševlјenje pomenutom manifestacijom, i uz zajednički dogovor da ćemo svi čuvati naš Dunav, nastavlјamo da uživamo u našoj reci svaki dan.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku:  https://www.facebook.com/BPdrustvo/posts/268346773526073

29. jun 2016.

Dan Dunava Sanitarno ekološko društvo

U periodu od 11. do 29. juna 2016. godine u Beogradu, Sanitarno ekološko društvo „San Eko“, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,  obeležilo je međunarodni Dan Dunava 2016 programom pod nazivom „Mi hoćemo čiste reke i zelene šume“, koji se sastojao od niza ekoloških radionica. Program je imao za cilј promociju zaštite životne sredine i edukaciju najmlađih o važnosti zaštite i očuvanja reka i šuma.

Pored članova udruženja, vaspitača i predavača,  učestvovali su i predstavnici osnovnih škola i predškolskih ustanova sa opšine Rakovica, koji su i bili primarna cilјna grupa pomenutog programa. Učestvovalo je preko 200 dece, koja su interaktivno učestvovala u svim segmentima programa i bliže se upoznala se samom važnošću reka i šuma kao sastavnom delu našeg života.

Sa školama učesnicima i vrtićima se nastavlјa saradnja na razvoju obrazovanja na temu zaštite životne sredine i voda, lјubavi za šume i reke Savu i Dunav.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: 
https://www.facebook.com/SANITARNO-EKOLO%C5%A0KO-DRU%C5%A0TVO-207536882634205/

29. jun 2016.

Obeležen međunarodni Dan Dunava

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Coca-Cola sistem i GIZ – Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, uz podršku velikog broja partnera iz vladinog i sektora civilnog društva organizovali su Centralnu proslavu Dana Dunava na Zemunskom keju kod restorana Venecija, posvećenu najmlađima i njihovoj edukaciji o očuvanju eko-sistema najveće evropske reke, Dunava. U okviru Centralne proslave deca su imala priliku da razgovaraju o zanimljivostima sa predstavnicima Svetskog fonda za prirodu, Mladim istraživačima, predstavnicima JKP „Zelenilo-Beograd“, Orijentiring savezom Srbije, Vodnim Agentom, Sekopakom, Udruženjem „Naša deca“ ali i drugim učesnicima.

Više stotina mališana učestvovalo je u edukativnim radionicama posvećenim očuvanju životne sredine i slivu reke Dunav sa osnovnim ciljem da se ukaže na vrednosti eko sistema ove reke, kao i potrebe za odgovornijim ponašanjem i očuvanjem vodnih resursa. Apelovano je na sve građane da svojim aktivnostima doprinesu boljem kvaliteu Dunava i boljim uslovima za život i opstanak, kako eko sistema, tako i ljudi koji žive na slivu ove reke. Pored danas održanih edukativnih radionica, u 17 gradova širom Srbije organizuju se manifestacije posvećene obeležavanju Dana Dunava, kao i studentski eko kamp koji počinje 10. jula na Velikom ratnom ostrvu.

Slike sa centralne proslave možete videti u Galeriji.

28. jun 2016.

PROSLAVA MEĐUNARODNOG DANA DUNAVA
Ovogodišnja manifestacija je posvećena deci i edukaciji najmlađih o očuvanju eko-sistema najveće evropske reke

Beograd, 28. jun 2016. godine – Povodom obeležavanja međunarodnogDana Dunava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, Coca-Cola sistem i GIZ – Nemačka organizacija za tehničku saradnju, uz podršku velikog broja partnera iz vladinog i sektora civilnog društva organizuju Centralnu proslavu sutra, 29. juna, sa početkom u 11,00 časova na Zemunskom keju kod restorana Venecija. Na manifestaciji će učestvovati više stotina mališana i to u edukativnim radionicama posvećenim očuvanju životne sredine i slivu najveće evropske reke, a pridružiće nam se i Dečija filharmonija.

PROSLAVA MEĐUNARODNOG DANA DUNAVA

Međunarodni Dan Dunava se obeležava u 14 evropskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke. Konvencija je osnov za saradnju država radi zaštite najveće evropske reke na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi. Svake godine broj partnera, gradova i građana koji su uključeni u kampanju je sve veći i na taj način poruka o važnosti očuvanja i zaštite reka i racionalnoj upotrebi vodenih resursa stiže do sve većeg broja ljudi.

U okviru Centralne proslave deca će imati priliku da diskutuju o zanimljivostima sa predstavnicima Svetskog fonda za prirodu (WWF), Mladim istraživačima, JKP„Zelenilo-Beograd“, Orijentiring savezom Srbije, Vodnim Agentom, Sekopakom, Udruženjem „Naša deca“ i drugim učesnicima, a biće izloženi i pobednički radovi konkursa za umetnička dela „Dunavski umetnik“.

27. jun 2016.

Dan Dunava Škola plus Dositej Obradović

Danas je Udruženja građana Škola plus Dositej Obradović, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, obeležilo međunarodni Dan Dunava 2016 centralnom manifestacijom održanoj u Staroj Palanci, na samoj obali Dunava.

Centralna manifestacija pod nazivom „Dunave, Dunave, moje more“, imala je za cilј da se skrene pažnja javnosti na značaj očuvanja biodiverziteta reke Dunav i njegovog priobalјa.

Čitava armija dece, mladih, roditelјa, nastavnika i saradnika ukazala je meštanima naselјenog mesta Stara Palanka, ali i brojnim turistima i javnosti, na sam značaj očuvanja prirode koja nas okružuje i koliko je zapravo važno živeti u zdravoj i čistoj sredini.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://skolaplus.blogspot.rs/

25. jun 2016.

Dan Dunava „Danubius“

25. juna 2016. godine centar za regionalno povezivanje i zaštitu Dunava „Danubius“, organizovao je 5. likovni susret učenika osnovnih škola u srpskom podunavlju, povodom obeležavanja međunarodne manifestacije „Dan Dunava 2016“, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ova, sada već tradicionalna likovna smotra, okupila je učenike iz osnovnih škola, a tema ovogodišnjeg susreta je bila iz sfere zaštite životne sredine - „Sačuvajmo Dunav“.

Deca osnovnih škola, svih uzrasta, oslikala su motive zagađenog Dunava, poslavši na taj način snažnu poruku, kako svojim vršnjacima, tako i svima nama koji živimo pokraj velike reke, o potrebi očuvanja živog sveta unutar i oko nje.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

24. jun 2016.

Dan Save „Beogradski ekološki centar“

1., 17. i 24. juna 2016. godine udruženjeBeogradski ekološki centar, obeležilo je Međunarodni dan reke Save 2016, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Program se sastojao od kreativnih tematskih radionica, a održan je i javni čas o važnosti reciklaže voda i javni čas o vodnim resursima reke Save.

Celokupan program je okupio više od stotinu učesnika, sa jasnim ciljem oinformisanju mladih ljudi o međunarodnom značaju reke Save i neophodnosti zaštite njenog sliva, kao i samom značaju vodnih resursa i načinima zaštite.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

23. jun 2016.

EKO KAMP „SAČUVAJMO DUNAV“

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Coca Cola sistem, u saradnji sa Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd“, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura“, GIZ – Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakultetom organizacionih nauka i WWF organizuje deveti studentski eko kamp „Sačuvajmo Dunav“ na Velikom ratnom ostrvu, od 10. do 18. jula 2016.godine.

Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta univerziteta u Srbiji.

Organizacioni odbor eko kampa „Sačuvajmo Dunav“ će kroz pažljivo pripremljen postupak izabrati 25 studenata koji će imati priliku da učestvuju u eko kampu.

Rok za prijavljivanje studenata je 30. juna 2016. godine.

Potrebno je da se prilože sledeća dokumenta: biografija na srpskom jeziku i motivaciono pismo na srpskom jeziku.

Dokumenta slati na e-mail: angelina.radulovic@newmoment.com

Sve informacije možete videti i na: https://m.facebook.com/SacuvajmoDunav/ ili preko linka http://bit.ly/SacuvajmoDunav koji je kompatibilan i sa mobilnim telefonima.

17. jun 2016.

Dan Dunava Beo_project

Danas je Udruženje Beo_project iz Beograda obeležilo međunarodni Dan Dunava 2016, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, programom sprovedenim u tri deonice, koji je zamišlјen kao Ekološki edukativni triatlon za decu, kroz koji su se deca upoznala sa samim gradom Beogradom sa reke Dunav, samom rekom Dunav i njenim značajem, i ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja u današnjem društvu.

Primarna cilјna grupa programa su deca i mladi iz osnovnih i srednjih škola. Pored članova udruženja  i predavača,  učestvovali su i predstavnici Osnovne škole „Stefan Dečanski“, predstavnici Tehničke škole za dizajn kože i predstavnici Medicinske škole.

Učestvovalo je preko 40 dece, koja su interaktivno učestvovala u svim segmentima programa i bliže se upoznala sa rekom Dunav, arhitekturom i umetnosti na samom licu mesta.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

15. jun 2016.

Delegacija Republike Srbije na čelu sa Natašom Milić, vršiocem dužnosti direktora Republičke direkcije za vode učestvuje na 14. sastanku Stalne radne grupe Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) u Republici Češkoj 16. i 17. juna 2016. godine.

Savezna Republika Jugoslavija je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav. SCG je postala punopravni član ICPDR-a 19. avgusta 2003. godine. ICPDR se sastoji od 14 podunavskih zemalјa potpisnica Konvencije o zaštiti reke Dunav. Punopravni članovi ICPDR-a su Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Nemačka, Mađarska, Moldavija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Crna Gora i EU.

Konvencija o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava (Konvencija o zaštiti reke Dunav) potpisana je 29. juna 1994. u Sofiji od strane 11 podunavskih zemalјa i Evropske unije. Konvencija je zasnovana na Bukureštanskoj deklaraciji za zaštitu reke Dunav iz 1985. i Konvenciji Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodenih tokova i međunarodnih jezera, potpisanom 1992. u Helsinkiju i odnosi se kako na površinske tako i na podzemne vode u slivnom području reke Dunav koje dele zemlјe ugovornice.

Dve činjenice vezane za Dunav određuju značaj saradnje na međunarodnom planu u oblasti voda za Republiku Srbiju. Prva je da se njena teritorija nalazi u središnjem i donjem delu sliva Dunava. Vode Dunava i nekih njegovih pritoka dolaze na njenu teritoriju sa teritorija više od deset zemalјa, odnosno uzvodno od ulaza voda u Republiku Srbiju, na tom delu sliva Dunava živi preko 50 miliona stanovnika. Druga važna činjenica je da preko 90 procenata teritorije Republike Srbije pripada slivu Dunava. Veliki sistemi, kao što su Hidroenergetski i plovidbeni sistem Đerdap ili Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, koji se nalaze u Republici Srbiji imaju značajan uticaj na režim voda ovog velikog evropskog vodotoka. Iz ove dve činjenica proističe da je za adekvatno upravlјanje vodama na teritoriji Republike Srbije od izuzetnog značaja što bolјa saradnja sa drugim zemlјama na slivu, koja se veoma uspešno ostvaruje preko ICPDR-a.

14. sastanak Stalne radne grupe ICPDR-a ima svoj zatvoreni i otvoreni deo. Zatvoreni deo sastanka će početi razmatranjem opštih pitanja ( usvajanje dnevnog reda, predstavlјanje ICPDR članova / posmatrača i predsedavajućih ekspertskim i tehničkim grupama), nastaviti finansijskim, personalnim i administrativnim pitanjima, gde će se razmatrati stanje budžeta (plaćanja kontribucija i rashodi) i usvajanje izveštaja revizora za 2015. godinu. Otvoreni deo sastanak (otvoren i za posmatrače i zainteresovane strane) počeće razmatranjem aktivnosti ekspertskih grupa (izveštaji predsedavajućih, budući planovi i planirane naredne aktivnosti tematskih grupa), i to Ekspertske grupe za odbranu od poplava, Ekspertske grupe za monitoring i procenu, Ekspertske grupe za pritiske i mere, Ekspertske grupe za upravlјanje rečnim slivom, Ekspertske  grupe za upravlјanje informacijama i geografskim informacionim sistemom i Ekspertske grupe za prevenciju i kontrolu akcidenata, nastaviti posebnom prezentacijom i diskusijom na temu „Suše u slivu reke Dunav“ i pregledom inicijativa na podslivovima Save, Tise, Pruta i Delte Dunava, saradnja i partnerstva sa posebnim naglaskom na donaciju EU za drugi Plan upravlјanja slivom Dunava i prvi Plan upravlјanja rizicima od poplava, informacijama o projektima ICPDR-a, projektima sa prekograničnim značajem.

Predstavnici Republike Srbije diskutovaće o svim gore navedenim temama uz naročit naglasak na značaj za Republiku Srbiju saradnje na održivom korišćenju i zaštiti sliva reke Dunav, kako sa aspekta integralnog upravlјanja na slivu tako i sa aspekta rada ICPDR-a kao platforme za saradnju država na slivu u cilјu primene Okvirne direktive o vodama. Takođe u diskusiji će biti istaknuta važnost rada na izradi drugog Plana upravlјanja slivom reke Dunav i Plana upravlјanja rizicima od poplava, koji su od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, imajući u vidu da će realizacija istih doprineti pobolјšanju kvaliteta voda reke Dunav kao i smanjenju opasnosti od posledica poplava koje su poslednjih godina nanele mnogo štete celom slivu. Saradnja koja se realizuje u okviru aktivnosti ICPDR-a predstavlјa pomoć Republici Srbiji u procesu pripreme za transpoziciju i implementaciju zakonodavstva EU u oblasti voda.

15. jun 2016.

Dan Save Udruženje POD Teatar

U periodu od 31. maja do 15. juna 2016. godine, Udruženje POD Teatar - Teatar Projekat Objektivna Drama, obeležio je Međunarodni dan reke Save 2016, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. Prva akcija se sastojala od ciklusa  od 10 radionica, realizovanim Beogradu, u periodu od 31. maja do 15. juna 2016. godine, u svih 10 objekata predškolske ustanove „Savski venac“. Druga akcija održana je 1. juna 2016. godine, kada je realizovano stručno predavanje u biznis centru GO „Savski Venac“, grad Beograd.

U okviru edukativno radioničarskog ciklusa pod nazivom „Nastavak naše male istraživačke ekspedicije duž Savskog sliva“, aktivno je učestvovalo oko 400 dece uzrasta 4-6 godina iz predškolske i starije grupe u vrtićima. Radionice su isto tako bile namenjene i vaspitačima, pedagozima i roditelјima.

Deca, kao i vaspitači, zajedno sa pedagozima i roditelјima, izrazila su veliko zadovolјstvo što su bili u prilici da učestvuju u pomenutom programu i budu deo ove akcije.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

15. jun 2016.

Dan Dunava Svetionik

Danas je u Pančevu, Udruženje likovnik umetnika Svetionik, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,  obeležilo  međunarodni Dan Dunava 2016 programom koji se sastojao od ekološko likovne radionice, gde su mladi i stariji likovni umetnici na licu mesta radili na svojim radovima. Pomenuti radovi će biti izloženi u holu GU „Pančevo“.

Pored članova udruženja učestvovala su i deca iz predškolske ustanove „Radost“ i vrtića „Crvčak“, sa svojim vaspitačicama, pedagozima i ostalim gostima.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/2917-izlozba-radova-likovno-ekoloske-radionice-povodom-manifestacije-dan-dunava

14. jun 2016.

Dan Save Sanitarno ekološko društvo

1. i 14. juna 2016. godine u Beogradu, Sanitarno ekološko društvo „San Eko“, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, obeležilo je međunarodni Dan Save programom pod nazivom „Sava u srcu“. Program je imao za cilј promociju vrednosti znanja za reke i veština za zaštitu životne sredine i očuvanja reka i šuma.

Pored predstavnika udruženja i  profesora,  učestvovali su i učenicisrednjih škola iz Beograda, koji su i bili primarna cilјna grupa pomenutog programa. 14. juna organizovana je i vožnja brodom,  gde su vođeni konstruktivni razgovori o reci, i zaštiti njenih obala i samog sliva.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku:  https://www.facebook.com/SANITARNO-EKOLO%C5%A0KO-DRU%C5%A0TVO-207536882634205/

14. jun 2016.

Danas je u okviru obeležavanja Dana Dunava 2016, Udruženje građana „Pokret gorana Mladenovac“, organizovaolo, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, za decu iz osnovne škole „Đura Daničić“, Voždovac, istraživačku posetu „Malom Dunavu“. Terenski istraživački program realizovan je u prirodnom ambijentu sa aktivnostima koje pokrivaju edukativni, ekološki, naučni i kulturološki aspekt.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://www.liman-h2o.org/

13. jun 2016.

Dan Save Beo_project

Danas je udruženje Beo_project obeležilo međunarodni dan reke Save, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, programom sprovedenim u tri deonice, koji je zamišlјen kao Ekološkio edukativni triatlon za decu, kroz koji su se deca upoznala sa gradom Beogradom sa reke Save, rekom Savom i njenim značajem, i ekologijom i značajem životne sredine i načinima njenog očuvanja u današnjem društvu.

Primarna cilјna grupa pomenutog programa su bili učenici osnovne škole „Srefan Dečanski“. Pored članova udruženja i predavača, zainteresovanih mladih građana,  učestvovali su i predstavnici Tehničke škole za dizajn.

Učenici, kao i nastavnici, izrazili su veliko zadovolјstvo što su bili u prilici da učestvuju u pomenutom programu i budu deo ovog projekta, gde su interaktivno učestvovali u svim segmentima programa i bliže se upoznala sa rekom Savom, arhitekturom i umetnosti na samom licu mesta.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

06. jun 2016.

Dan Dunava TO Kladovo

Danas je Turistička organizacija opštine Kladovo obeležila međunarodni Dan Dunava 2016, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, edukativnim programom koji je bio namenjen učenicima svih osnovnih škola sa teritorije Opštine Kladovo. Učesnici manifestacije su bili učenici trećih i četvrtih razreda osnovnih škola. Ekološke, kreativne i edukativne radionice, sa sportskim aktivnostima su bile sastavni deo programa, a organizovan je i obilazak HE „Đerdap 1“.

Deca su ponovo pokazala da sa nestrplјenjem čekaju ovu manifestaciju i da su joj posebno privržena. Učestvovalo je preko 200 dece, a igrama i sportskim aktivnostima priklјučili su se i posmatrači i posetioci.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://www.tvkladovo.com/?p=10604

03. jun 2016.

Dan Dunava Nautički klub Liman

Danas je Nautički klub Liman obeležio međunarodni Dan Dunava 2016, uz podršku Republičke direkcije za vode Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,  jedanaestom Beogradskom regatom. Veliki broj motornih plovila je uzeo učešće od Starog Slankamena do Velikog ratnog ostrva, gde su učesnici regate koristili veslačke čamce, kajake, kanue i rafting čamce.

Slike sa dešavanja možete videti u Galeriji.

Više detalјa možete videti i na sledećem linku: http://pancevo.mojkraj.rs/vesti/kultura/item/2917-izlozba-radova-likovno-ekoloske-radionice-povodom-manifestacije-dan-dunava.

01. jun 2016.

DAN REKE SAVE 2016

Svake godine 1. juna u četiri države u slivu reke Save – Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, obeležava se Dan reke Save u cilju promocije izuzetne ekološke vrednosti i privrednih potencijala u slivu reke Save, održivog korišćenja i razvoja privrednih aktivnosti, te važnosti dobre regionalne saradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosistema, a time i višem kvalitetu života stanovništva u slivu.

Međunarodni Dan reke Save se svake godine obeležava organizacijom brojnih događaja koji obuhvataju sportske i obrazovne sadržaje, savske sajmove i druge aktivnosti.

 • U Beogradu je 1. juna 2016. godine održan 6. sastanak Strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save. Sastanak se organizuje na visokom ministarskom nivou, uz učešće predstavnika međunarodne zajednice. Na sastanku će biti razmotren napredak u implementaciji Okvirnog Sporazuma o slivu reke Save kao i ključna pitanja u vezi sa upravljanjem poplavama u slivu, razmenom informacija, obnovom plovidbe na plovnom putu reke Save kao i smernicama za dalju saradnju država u slivu.
 • Republička direkcija za vode u saradnji sa Udruženjem „Beo-project“, Udruženjem „Sanitarno ekološko društvo“, Udruženjem građana „Teatar Projekat Objektivna Drama – POD Teatar“ i Udruženjem Beogradski ekološki centar ove godine obeležava Dan reke Save u Republici Srbiji.

01. jun 2016.

MEĐUNARODNA BICIKLISTIČKA TURA „SAVA 2016“

Međunarodna komisija za sliv reke Save po treći put organizuje međunarodnu biciklističku turfu od izvora do ušća reke Save, „Sava 2016“, koja na svojevrstan način objedinjuje različite manifestacije i događaje koji se održavaju povodom proslave Dana Save.

Cilj Međunarodne biciklističke ture „Sava 2016“ je promocija:

 • razvoja i održivog korišćenja svih potencijala koje pruža reka Sava, a posebno rečnog turizma;
 • korišćenja biciklističkih trasa uz reku Savu;
 • razvoja biciklističkog turizma – jednog od najbrže rastućih segmenata turističke ponude u svetu i
 • značajnih mogućnosti turističke vožnje brodovima, rezervata prirode i drugih sličnih prirodnih lepota, kao i velikog broja različitih sportskih i sličnih aktivnosti.

U periodu od 27. maja do 4. juna 2016. godine, grupa od 8 iskusnih biciklista iz sve četiri savske države, preći će oko 850 km od izvora do ušća Save. Grupa prolazi kroz veliki broj naselja i u više gradova uz Savu u saradnji sa lokalnim zajednicama, organizuju se prigodni događaji.

Grupa stiže u Beograd u subotu 4. juna 2016. godine, i to na kraj Bloka 45 oko 15 i 30 časova. Krajnja tačka rute je splav JVP „Srbijavode“, Brodarska 3, gde grupu očekujemo oko 16 časova.

Dnevne vesti vezane za biciklističku turu „Sava 2016“ uključujući i blogove biciklista i fotografije koje se s nimaju tokom ture, dostupne su na www.savacommission.org i www.sava.pedala.hr.

01. jun 2016.

Značaj Sporazuma za uspostavljanje i održavanje prekogranične saradnje u slivu reke Save

Šesti sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković otvorila je danas, 1. juna 2016. godine, šesti sastanak država strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save – Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koji ima veliki značaj za prekograničnu saradnju u oblasti voda, usmeravanje konkretnih aktivnosti država i traženje zajedničkih rešenja za održivi razvoj u slivu reke Save. Domaćin današnjeg sastanka je Vlada Republike Srbije, dok je organizator Međunarodna komisija za sliv reke Save, institucija koja usklađuje napore svih država vezano za očuvanje i razvoj reke Save.

Šesti sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save

U svom uvodnom izlaganju ministar Bogosavljević Bošković je izjavila da će danas države potpisnice Okvirnog sporazuma o slivu reke Save – Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Slovenija i Republika Srbija zajedno sa partnerima u ostvarivanju svojih aktivnosti, sagledati rezultate sprovođenja Sporazuma kao i rezultate rada Međunarodne komisije za sliv reke Save. Komisija je postala stabilan mehanizam, prepoznat i u savskim državama i u širem okruženju kao efikasna organizacija, pouzdan partner i uspešan koordinator sve većeg broja aktivnosti u vezi sprovođenja Sporazuma.

„Ključni cilj Sporazuma je uspostavljanje i održavanje prekogranične saradnje u slivu reke Save radi obezbeđivanja uslova za održivi razvoj regiona, a sprovođenjem sporazuma države naročito nastoje da postignu uspostavljanje uslova za bezbednu plovidbu na reci Savi i njenim pritokama, uspostaljanje održivog upravljanja vodama i održivo upravljanje opasnostima u slivu kao što su poplave, suše, led i nesreće koje uključuju zagađenje vode“, istakla je ministar Bogosavljević Bošković.

Šesti sastanak strana Okvirnog sporazuma o slivu reke Save

Ministar je govoreći o ostvarenim rezulatima istakla da su oni brojni kao i da je svakako jedan od najvažnijih to što je odobren Plan upravljanja slivom reke Save i da sada predstoji rad vezan za njegovu implementaciju.

„Pripremamo Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv reke Save, zajedno radimo na sprovođenju i pripremi velikog broja projekata koji nam pomažu u ostvarenju glavnih ciljeva, koristeći raspoložive regionalne mehanizme. U oblasti plovidbe najznačajnije je uspostavljanje potpuno operativnog rečnog informacionog servisa u Republici Srbiji, završna faza njegove implementacije u Hrvatskoj, kao i dalji razvoj i nadgradnja skupa plovidbenih pravila. Nastavljamo sa daljim jačanjem učešća javnosti i uključenosti interesnih grupa u proces sprovođenja sporazuma kroz uspostavljanje Savskog saveta za vode kao stalne savetodavne platforme Savske komisije“, kazala je ministar Bogosavljević Bošković.

Današnji sastanak organizovan je na visokom ministarskom nivou, uz učešće predstavnika međunarodne zajednice. Na sastanku će biti doneta i Deklaracija sa smernicama za dalje sprovođenje Okvirnog sporazuma a prezentovaće se i rezultati rada Međunarodne komisije za sliv reke Save, kao i zajednički rezultati savskih država postignuti u implementaciji Okvirnog sporazuma.

Okvirni sporazum o slivu reke Save potpisan je 2002. godine i na snagu je stupio 2004. godine, a strateški cilj mu je prekogranična saradnja država strana radi obezbeđenja održivog razvoja regiona u slivu reke Save radi uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe rekom Savom i njenim plovnim pritokama, uspostavljanja održivog upravljanja vodama i preduzimanja mera za sprečavanje ili ograničavanje opasnosti, kao i za smanjivanje i uklanjanje štetnih posledica uzrokovanih poplavama, leda, suša i slučajeva ispuštanja opasnih materija u vode.

Detaljnije informacije o ovom sastanku i svi prateći dokumenti dostupni su na web stranici Savske komisije – http://savacommission.org/event_detail/1/19/361.

13. maj 2016.

Na osnovu raspisanog javnog konkursa za finansiranje organizacije manifestacija Dan Dunava 2016 i Dan Save 2016, Komisija za javni konkurs je sastavila listu vrednovanja i rangiranja prijava na javnom konkursu za finansiranje organizacije manifestacija Dan Dunava 2016 i Dan Save 2016.

Listu možete videti ovde.

11. maj 2016.

Vodna inspekcija AP Vojvodine u toku 2016. godine radi po planu koji možete preuzeti ovde.

21. april 2016.

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Po javnoj nabavci broj 404-02-381/2015-07 sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding - NCB) koji su opisani u uputstvima Svetske banke „Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacija za Zajmoprimce Svetske banke, izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014“, izdaje obaveštenje o dodeli ugovora.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

14. april 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode i Privredna komora Beograda organizuju prezentaciju rezultata projekta „Predlog za određivanje ranjivih zona i osetljivih područja u skladu sa Nitratnom direktivom i Direktivom o komunalnim otpadnim vodama”, u utorak 26. aprila 2016. godine u prostorijama Privredne komore Beograda.

Poziv na prezentaciju možete preuzeti ovde

Program možete preuzeti ovde

13. april 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, kao i prethodnih godina, i ove godine će organizovati manifestacije Dan Dunava i Dan Save

Javni konkurs za finansiranje manifestacija možete preuzeti ovde:

Konkurs

Obrasci

1. april 2016.

Republika Srbija je dobila kredit od Međunarodne banke za obnovu i razvoj za troškove projekta „Hitne sanacije od poplava“. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republička direkcija za vode je korisnik i namerava da utroši deo sredstava za konsultantske usluge za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vodoprivrednog objekta – barijere „Struganik“ na reci Ribnici (od km 15+500 do km 20+500).

Poziv za izražavanje interesa možete preuzeti ovde

30. mart 2016.

Republika Srbija primila je zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“. Po javnoj nabavci sprovedenoj u skladu sa pravilima Svetske banke za Nacionalne javne nabavke (National Competetive Bidding - NCB) koji su opisani u uputstvima Svetske banke „Nabavka robe, radova i nekonsultanskih usluga po osnovu IBRD zajmova, IDA kredita i donacije za Zajmoprimce Svetske banke, izdanje januar 2011, revidovane u julu 2014“, izdaje obaveštenje o dodeli ugovora.

Obaveštenje o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

22. mart 2016.

Svetski dan voda

Svetski dan voda je međunarodni praznik i prilika da naučimo više o pitanjima vezanim za vodu, da budemo inspirisani da kažemo drugima da preduzmu mere i akcije kako bismo napravili razliku po svakom od pitanja. Svetski dan voda datira iz 1992. godine kada je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju preporučeno da se odredi međunarodni praznik posvećen vodama.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1993. godine odredila 22. mart kao prvi Svetski dan voda koji se od tada obeležava širom sveta, a akcenat je svake godine na drugom pitanju koje odgovara trenutnoj ili budućoj aktuelnoj temi u vezi voda.

Tema za Svetski dan voda 2016. godine je „Voda i poslovi“.

Danas skoro polovina radnika širom sveta - 1,5 milijardi ljudi – radi u sektorima koji su povezani sa vodama i skoro svi poslovi zavise od vode i onih koji obezbeđuju njenu sigurnu isporuku. Ipak, milionima ljudi koji rade na poslovima koji su povezani sa vodama često se taj rad i ne priznaje ili im nisu zaštićena osnovna prava iz radnog odnosa. Tema 2016. godine - Voda i poslovi“ fokusira se na to kako dovoljna količina i odgovarajući kvalitet vode mogu da promene živote radnika i sredstva za rad - čak i da transformišu društvo i ekonomiju.

UN-Voda okuplja UN organizacije koje se bave vodama i koordinira rad UN-a u oblasti „Voda i sanitacija za bolji svet“. Zajedno sa drugim međunarodnim partnerima ističu da je pitanja voda i sanitacije ključna i esencijalna u 21. veku. Svetski dan voda jedna od kampanja UN-a koja ima za cilj da informiše, angažuje i inspiriše akcije.

Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine je nadležna za integralno upravljanje vodama u Republici Srbiji. U našoj državi postoji tradicija u oblasti voda, duga preko dvesta godina. Najznačajniji radovi u sektoru voda, izvedeni između 1950. i 1980. godine, bili su bazirani na strateškom planiranju. Ovo je rezultiralo solidnim stanjem u oblasti korišćenja voda i zaštite od štetnog dejstva voda, ali je segment zaštite voda bio zapostavljen. Poslednjih tridesetak godina ulaganja u sektor voda su značajno smanjena, kako u izgradnju novih kapaciteta, tako i u održavanje postojećih infrastrukturnih objekata. Kao posledica ovoga, danas se stanje u pojedinim oblastima sektora voda može oceniti na sledeći način:

 • Organizovanim snabdevanjem vodom za piće obuhvaćeno je više od 80% stanovništva i u većem broju gradova u Srbiji ono funkcioniše na zadovoljavajući način, ali su gubici vode u distributivnim mrežama veći od prihvatljivih. U određenim regionima (veći deo Vojvodine, deo doline Velike Morave, itd.) kvalitet isporučene vode nije zadovoljavajući, a u nekim područjima postoje i problemi po pitanju količina vode (Šumadija, jug Srbije, itd.).
 • Zaštita voda je najlošiji segment u sektoru voda. Stepen izgrađenosti kanalizacionih sistema, a posebno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja i industrije, veoma je nizak (mrežom obuhvaćeno nešto više od 50%, dok je oko 10% stanovništva obuhvaćeno nekim stepenom prečišćavanja otpadnih voda).
 • Navodnjavanjem je obuhvaćen mali deo poljoprivrednih površina u javnoj svojini (samo oko 40.000 ha), što dovodi do toga da su prinosi nestabilni.
 • Za zaštitu od poplava izgrađeni su nasipi i drugi tipovi „linijske“ zaštite na dužini preko 3.500 km, regulisana su korita brojnih vodotoka i poboljšani uslovi proticanja vode, nanosa i leda, a određeni broj postojećih akumulacija i retenzija u većoj ili manjoj meri učestvuje u odbrani od poplava. I pored toga, veliki deo teritorije još uvek je realno i potencijalno ugrožen vodama, što su pokazali događaji iz 2014. i ove godine.
 • Sistemi za odvodnjavanje izgrađeni su na oko 2 miliona ha i imaju značajnu funkciju u odvođenju viška vode sa zemljišta. Međutim, zbog neadekvatnog održavanja, nekompletnosti, nenamenskog korišćenja (nekad i za prijem i odvođenje neprečišćenih otpadnih voda) i sl., oni na pojedinom lokalitetima ne obezbeđuju zadovoljavajuće efekte i propisane režime.

Prema Zakonu o vodama osnovni dokument kojim se definišu dugoročni pravci upravljanja vodama je Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije, čija je izrada u završnoj fazi i čije donošenje je planirano u 2016. godini. Strategija predstavlja dokument na osnovu kojeg će se sprovoditi reforme sektora voda, kako bi se dostigli potrebni standardi u upravljanju vodama, uključujući i organizaciono prilagođavanje i sistemsko jačanje stručnih i institucionalnih kapaciteta na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Strateška opredeljenja i ciljevi utvrđeni ovim dokumentom predstavljaju osnov za izradu Plana upravljanja vodama na slivu Dunava (takođe donošenje planirano u 2016. godini).

Osnovni strateški cilj je postizanje celovitog i usklađenog vodnog režima na celoj teritoriji Republike Srbije, odnosno, obezbeđenje takvog upravljanja vodama kojim se postižu maksimalni ekonomski, socijalni i ekološki efekti na pravičan i održiv način i uz uvažavanje međunarodnih sporazuma.

Da bi se postigao osnovni strateški cilj, pre svega je potrebno obezbediti odgovarajuće zakonodavne, institucionalne, finansijske i druge kapacitete i uslove za razvoj sektora voda. Prema Strategiji, realizacija razvojnih programa u prvih desetak godina zahteva obezbeđenje sredstava u iznosu od oko 3,5 milijardi evra i to za oblasti: vodosnabdevanje, zaštita voda od zagađivanja, zaštita od štetnog dejstva voda i melioracije. Sprovođenjem Strategije će se, osim postizanja planiranog cilja, kako u periodu realizacije investicija tako i u kasnijem radu izgrađenih sistema obezbediti i nova zapošljavanja u ovoj oblasti a takođe i obezbeđenje preduslova za razvoj drugih privrednih oblastgi, kako zbog obezbeđenja potrebnih resursa, unapređenja kvaliteta voda tako i zbog zaštite od poplava, a takođe time se obezbeđuju uslovi za sprovođenje zelene ekonomije i održivog razvoja.

8. mart 2016.

Finalni dokument
OKVIR ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM I DRUŠTVOM

Finalni dokument
OKVIR POLITIKE PRESELJENJA

Finalni dokumenti pripremljeni su u okviru Projekta upravljanja slivom reke Drine na Zapadnom Balkanu, koji finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF) - Specijalni fond za klimatske promene (SCCF), a koji ima za cilj jačanje kapaciteta u BiH, Crnoj Gori i Srbiji u pogledu planiranja i implementacije integralnog upravljanja slivom reke Drine, kao i ispunjavanja ciljeva koji se odnose na prilagođavanje klimatskim promenama (ali i za ublažavanje klimatskih promena) i na taj način ispunjavanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva GEF Strategije prilagođavanja na klimatske promene.

Javni konsultativni sastanak u vezi sa nacrtima gore navedenih dokumenata održan je 19. januara 2016. godine u prostorijama Skupštine opštine Bajina Bašta. Na sastanku su predstavljeni ciljevi, komponente i predviđeni rezultati Projekta, kao i nacrti pripremljenih dokumenata Projekta, te je omogućeno učesnicima da iznesu svoje stavove i primedbe u vezi sa istim. Zapisnik sa sastanka čini sastavni deo dokumenta.

Finalne verzije dokumenata na srpskom i engleskom jeziku možete naći ovde

26. februar 2016.

Republička direkcija za vode je dobila informaciju od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske da je u toku izrada Plana upravljanja vodnim područijima Republike Hrvatske 2016-2021 i Strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja vodnim područijima Republike Hrvatske 2016-2021.

Javni uvid za ova dva dokumenta trajaće do 18. marta 2016. godine, do kada se svi predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu dostaviti, elektronskim putem, na e-adresu: dusan.dobricic@minpolj.gov.rs.

Dokumenta možete preuzeti ovde

19. februar 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine - Republička direkcija za vode i Regionalna privredna komora Niš organizuju konsultativnu prezentaciju rezultata projekta „Određivanje ranjivih područja u skladu sa nitratnom direktivom” u četvrtak 3. marta 2016. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Niš.

Poziv na prezentaciju možete preuzeti ovde

Program možete preuzeti ovde

11. februar 2016.

Ministarski sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav 2016

Beč, 9. februar 2016. godine: Čistije, zdravije i sigurnije vode u kojima svako uživa - ovo je cilj dva plana upravljanja koji su danas usvojeni u Beču. Planovi upravljanja predviđaju mere koje će se implementirati kroz šestogodišnji period do 2021. godine.

Ministarski sastanak Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav 2016

Mere koje su predviđene planovima upravljanja u slivu reke Dunav poboljšavaju kvalitet vod reka, jezera i podzemnih voda, čine reke i jezera pogodnim ekosistemima za životinje i biljke i upravljaju rizikom od poplava.

„Voda je nužna osnova za život, koja se suočava sa mnogim pritiscima, od klimatskih promena do prekomerne eksploatacije, od rastućih suša do zagađenja“, rekao je Predsedavajući Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav Peter Kalas. „Ovo je razlog zašto su zaštita reke Dunav, kao važnog vodnog izvora za ceo dunavski region, i njegov razvoj toliko značajni.“

Gospodin Kalas je dalje objasnio: „Kao prekretnicu u istoriji, usvajajući danas dve strategije upravljanja za sliv reke Dunav koje će predvoditi pametan održivi razvoj tokom narednih 6 godina, 14 zemalja i Evropska unija naznačile su zajedničku posvećenost njihovoj implementaciji do 2021. godine i na taj način postavile primer rešavanja globalnih izazova na lokalnom nivou.“

Ministri i visoki predstavnici odgovorni za upravljanje vodama zemalja u slivu Dunava, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Nemačke, Mađarske, Crne Gore, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Evropske komisije, odobrili su planove upravljanja i usvojili deklaraciju na ministarskom sastanku, koji je organizovala Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR).

„Plan upravljanja vodama u slivu Dunava verzija 2015“ i „Prvi plan upravljanja rizicima od poplava u slivu Dunava“ razvijeni su u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o poplavama Evropske unije. Primeri mera koje se nalaze u planovima su izgradnja postrojenja za prečišćavanje voda u cilju smanjenja zagađenja, izgradnja 146 ribljih migracionih koridora ili otvaranje prostora za zadržavanje vode kako bi se ublažile štete od poplava.

Plan upravljanja vodama u slivu Dunava se zasniva na prethodnom planu za period od 2009. do 2015. godine, koji je rezultirao značajnim unapređenjima reke Dunav i njegovih pritoka. Na primer, emisije fosfora smanjene su za 30 % od 2009. godine, sa pozitivnim efektima na ekosisteme širom sliva, kao i u Crnom Moru. Prvi plan upravljanja rizicima od poplava je prvi program na nivou sliva koji ima za cilj da spreči i redukuje štete od poplava po ljudsko zdravlje, životnu sredinu, kulturno nasleđe i trgovinu.

„Akcije u našim planovima upravljanja koristiće kako životnoj sredini, tako i 80 miliona ljudi koji sliv Dunava nazivaju svojim domom“, objasnio je Ivan Zavadski, Izvršni sekretar ICPDR - a. „Ovo je razlog zašto je ICPDR uključio ljude iz sliva u svoj razvoj.“

Državni sekretar Ministartsva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Željko Radošević, učestvujući na okruglom stolu Ministarskog sastanka istakao je da zbog činjenice da se Republika Srbija nalazi u središnjem delu sliva reke Dunav veliki deo uzvodnih uticaja na vode Dunava je prisutan u našem delu sliva. Istakao je da Vlada Republike Srbije ove godine završava aktivnosti na razvoju strateškog i zakonodavnog okvira kako bi se unapredila politika upravljanja vodama i podržalo dalje usklađivanje sa zahtevima odgovarajućih pravnih tekovina EU. Takođe, rekao je da ove regionalne aktivnosti ICPDR-a u velikoj meri doprinose boljoj pripremi Republike Srbije za proces pridruživanje Evropskoj uniji, imajući u vidu kompleksnost prenošenja i primene Evropskog zakonodavstva u oblasti voda.

Diskutujući o primeni Direktive o poplavama, državni sekretar Željko Radošević je rekao da su razorne poplave koje su se dogodile 2014. godine, u Republici Srbiji odnele 51 ljudski život, prouzrokovale pojave izlivanja voda iz rečnih korita, prelivanje nasipa, probijanje nasipa, a potom i plavljenje velikih površina urbanih, ruralnih područja, poljoprivrednih zemljišta, saobraćajnica, infrastukturnih objekata, proizvodnih objekata, što je prouzrokovalo velike štete u svakom pogledu i potrebu da se stanovništvo evakuiše sa ugroženog područja. Šteta je bilo na više od 200 lokacija na infrastrukturi za zaštitu od štetnog dejstva voda. Time je značajno bila umanjena funkcionalnost zaštitnih sistema i povećan rizik od poplava. Otklanjanju posledica poplava prišlo se kroz realizaciju hitnih radova intervencija koji su finansirani kako iz sredstava međunarodne pomoći tako i iz srestava budžeta Republike Srbije. Izrada Plana upravljanja rizicima od poplava je u početnoj fazi i planirano je da bude završen 2017. godine u skladu sa važećim Zakonom o vodama. Planirano je da Republika Srbija po završetku izrade nedostajućih karata inovira Plan upravljanja rizicima od poplava 2021. godine. Veliki značaj pridajemo regionalnoj saradnji u oblasti upravljanja vodama, pa tako dogovorene aktivnosti i projekte na slivu Dunava postavljamo i kao prioritete za realizaciju u nacionalnim okvirima.

Usvojeni „Plan upravljanja vodama u slivu Dunava verzija 2015“ i „Prvi plan upravljanja rizicima od poplava u slivu Dunava“ se nalaze na sajtu ICPDR– a: http://icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published.

Države članice i Evropska unija su razradile planove u okviru ICPDR-a, sa sveobuhvatnim skupom mera javnih konsultacija, uključujući NVO iz oblasti životne sredine, poslovni svet i druge zainteresovane strane. Ovo će obezbediti široko prihvatanje planova. Mere podizanja svesti i edukacije, na primer kroz igru za decu, koja je objavljena na stranici www.danubeadventure.org, podržavaju uključivanje široke javnosti u rad na upravljanju vodama u okviru ICPDR-a.

1. februar 2016.

Republika Srbija je primila zajam od Svetske banke za finansijska sredstva na ime realizacije projekta „Hitne sanacije od poplava“ i ima nameru da deo pomenutih sredstava iskoristi za finansiranje relevantnih troškova po osnovu ugovora za potrebe Projekta „Sistema za zaštitu od poplava u Smederevskoj Palanci – Rekonstrukcija regulisanog korita i nasipa reke Jasenice (km 10+235 do km 19+300) i obezbeđenje propusne moći korita na uzvodnoj deonici (km 19+300 do km 24+454)“ i tim povodom je objavljen oglas u „Politici“, dana 01.02.2016. godine, radi poziva za dostavljanje ponuda.

Poziv za dostavljanje ponuda