Naslovna » Poslovi » Javne nabavke » Realizovane javne nabavke

Arhiva 2013 - Realizovane javne nabavke

JAVNA NABAVKA usluga izrade dela Plana zaštite voda od zagađivanja

 

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA ledolomaca na odbrani od leda na Dunavu od rkm 1333 do rkm 1170 i u zoni ušća Tise i Save u Dunav u zimskoj sezoni 2013/2014. godine.

 

JAVNA NABAVKA usluge izrade dela Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije

 

JAVNA NABAVKA za pružanje usluga ledolomaca na odbrani od leda u zimskoj sezoni 2013/2014. godine na Dunavu od rkm 1333 do rkm 1170 i u zoni ušća Tise i Save u Dunav, oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 63726200 – usluge ledolomaca.

 

OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE za vršenje usluga agentiranja, preko svojih dobavljača i njihovih distributivnih centara, kao i agenata i njihovih pružaoca usluga u cilju snabdevanja broda „Argus” gorivom u Republici Srbiji i u inostranstvu na toku reke Dunav, u toku trajanja Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav

JAVNA NABAVKA za vršenje usluga agentiranja, preko svojih dobavljača i njihovih distributivnih centara, kao i agenata i njihovih pružaoca usluga u cilju snabdevanja broda „Argus” gorivom u Republici Srbiji i u inostranstvu na toku reke Dunav, u toku trajanja Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav

 

OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE za vršenje usluga agentiranja, preko svojih dobavljača i njihovih distributivnih centara, kao i agenata i njihovih pružaoca usluga u cilju snabdevanja broda „Argus” gorivom u Republici Srbiji i u inostranstvu na toku reke Dunav, u toku trajanja Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav

JAVNA NABAVKA za vršenje usluga agentiranja, preko svojih dobavljača i njihovih distributivnih centara, kao i agenata i njihovih pružaoca usluga u cilju snabdevanja broda „Argus” gorivom u Republici Srbiji i u inostranstvu na toku reke Dunav, u toku trajanja Trećeg zajedničkog istraživanja reke Dunav