Насловна » Архива » Архива 2019. » Набавке на које се закон не примењује

Архива 2019. - Набавке на које се закон не примењује

НАБАВКA НОВЧАНИХ ЧЕСТИТКИ ЗА НОВУ ГОДИНУ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ – ПОКЛОН КАРТИЦЕ

 

НАБАВКА 16 ПАРИ ЦРНИХ ГУМЕНИХ ЧИЗАМА ЗА ВОДНЕ ИНСПЕКТОРЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКУ ПРОТОКОЛАРНИХ, ОДНОСНО ПРИГОДНИХ ПОКЛОНА

 

НАБАВКA УСЛУГА ОБУКЕ ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА ВОДЕ И ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ ВОДОПРИВРЕДНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ АКАТА: ВОДНИХ УСЛОВА, ВОДНИХ САГЛАСНОСТИ И ВОДНИХ ДОЗВОЛА

 

НАБАВКА ЗИМСКИХ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

НАБАВКA ДВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОЈ БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

НАБАВКA УСЛУГА ДАЉИНСКОГ ПРАЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИ ВОЗИЛА ПУТЕМ ГПС УРЕЂАЈА

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ –РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МАЧВАНСКОГ И КОЛУБАРСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

 

НАБАВКА 3 УРЕЂАЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ, КОНФИГУРИСАЊЕ ТИХ УРЕЂАЈА У PREPAID СИСТЕМУ ЗА I КАТЕГОРИЈУ ВОЗИЛА И УПЛАТА КРЕДИТА

 

НАБАВКA 3 СКЕНЕРA

 

НАБАВКA УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКA УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРА

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШТАМПАЊЕ ЛОГА НАРУЧИОЦА И БРОЈА РЕШЕЊА НА КОВЕРТАМА

 

НАБАВКA УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКA УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

НАБАВКУ УСЛУГА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ЖИТОРАЂА И ВАРВАРИН

 

НАБАВКA МАТЕРИЈАЛА НЕОПХОДНОГ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАЧУНАРА

 

НАБАВКА УСЛУГА ПОСЛУЖИВАЊА БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА И НАПИТАКА

 

НАБАВКA УСЛУГА ПИСАНОГ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТА СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОБРНУТО, ЛЕКТУРЕ ПРЕВЕДЕНОГ ТЕКСТА И ОВЕРЕ ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА

 

НАБАВКУ ЈЕДНОГ КВАЛИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА НА СМАРТ КАРТИЦИ ЗА ПЕРИОД КОРИШЋЕЊА ОД ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА NEXTBIZ СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”