Насловна » Архива » Архива 2018. » Реализоване јавне набавке » Набавке на које се закон не примењује

Набавке на које се закон не примењује

НАБАВКA ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗАШТИТЕ ОБРЕНОВЦА ОД ВИСОКИХ ВОДА КОЛУБАРЕ И ТАМНАВЕ

 

ИЗРАДА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗАШТИТЕ НОВОГ БЕОГРАДА ОД РЕКЕ САВЕ

 

РАДОВИ НА ЗАШТИТИ ОБЈЕКАТА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ ОБНИЦЕ, ДЕОНИЦА ОД КМ 1+250 ДО КМ 2+290

 

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СЕРВЕРА THINK SYSTEM SR550

 

НАБАВКА 19 СЛУЖБЕНИХ ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОДНЕ ИНСПЕКТОРЕ

 

НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА НЕОПХОДНОГ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАЧУНАРА, И ТО: 3 КОМАДА SSD A400 480 GB 2.5 SATA И 2 КОМАДА SSD A400 240 GB 2.5 SATA

 

НАБАВКА ДВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРИСТУП ЕЛЕКТРОНСКОЈ БАЗИ ПРАВНИХ ПРОПИСА У ТРАЈАЊУ ОД ГОДИНУ ДАНА

 

НАБАВКА ПРОТОКОЛАРНИХ, ОДНОСНО ПРИГОДНИХ ПОКЛОНА

 

НАБАВКА УСЛУГА - ОБУКА ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ НАБАВКИ КОЈА ОБУХВАТА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ И ЈАВНУ НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, КАО И ОБУКУ ЗА РАД У АПЛИКАТИВНОМ СОФТВЕРУ

 

НАБАВКА ПРОТОКОЛАРНИХ, ОДНОСНО ПРИГОДНИХ ПОКЛОНА

 

НАБАВКА УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ ЛЕКАРСКОГ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

 

НАБАВКА И УГРАДЊА ГПС УРЕЂАЈА У СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ОВОГ ОРГАНА И ЊИХОВО ПРАЋЕЊЕ ПУТЕМ ИСТИХ

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

 

НАБАВКЕ УСЛУГА ШТАМПАЊЕ ЛОГА НАРУЧИОЦА НА КОВЕРТАМА

 

НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНАРА

 

НАБАВКА УСЛУГА ПИСАНОГ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТА СА СРПСКОГ НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И ЛЕКТУРА ПРЕВЕДЕНОГ ТЕКСТА

 

НАБАВКА КЛАСИФИКОВАНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ СЕРТИФИКАТА (СМАРТ КАРТИЦЕ) СА ЧИТАЧЕМ КАРТИЦЕ

 

НАБАВКА ЛЕТЊИХ ГУМА ЗА СЛУЖБЕНА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

 

НАБАВКА УСЛУГА ТЕХИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 

НАБАВКА УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ „НАКНАДЕ ЗА ВОДЕ”

 

НАБАВКУ УСЛУГА ПИСАНОГ ПРЕВОЂЕЊА ТЕКСТА СА ЕНГЛЕСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК И ОБРНУТО, ЛЕКТУРА ПРЕВЕДЕНОГ ТЕКСТА И ОВЕРА ОД СТРАНЕ СУДСКОГ ТУМАЧА

 

НАБАВКА УСЛУГА ПРИПРЕМЕ ТОПЛИХ И ХЛАДНИХ НАПИТАКА И УСЛУЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОВОМ ОРГАНУ И СТРАНАКА У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА КОЈЕ КOРИСТИ МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

 

НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА NEXTBIZ СОФТВЕРА ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО