Naslovna » Poslovi » Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda » Sprovođenje redovne i vanredne odbrane od poplava

Sprovođenje redovne i vanredne odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i od zagušenja ledom

Odbrana od poplava obuhvata odbranu od velikih voda (spoljnih i unutrašnjih) i od zagušenja ledom i može biti redovna i vanredna. Odbranu od poplava organizuje i sprovodi javno vodoprivredno preduzeće na vodama 1. reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini, a na vodama 2. reda jedinica lokalne samouprave, u skladu sa opštim planom i operativnim planovima za odbranu od poplava.

Šema organizovanja i rukovođenja odbranom od poplava