Naslovna » Kontakti

Kontakti

Lice zaduženo za postupanje po informacijama od javnog značaja:

Milica Milenković
tel::+381 11 201 33 56
e-mail: milica.milenkovic@minpolj.gov.rs

v.d. direktora

Nataša Milić, dipl. inž. šum.
2013-360
natasa.milic@minpolj.gov.rs

Grupa za upravne i analitičke poslove i standarde u oblasti voda

Goran Kamčev
Rukovodilac grupe
3116-494
goran.kamcev@minpolj.gov.rs

Odsek za pravne i administrativno - tehničke poslove

Milan Njegovan
Šef odseka
3116-424
milan.njegovan@minpolj.gov.rs

Grupa za ekonomsko - finansijske poslove

Nataša Nikolić
Rukovodilac grupe
2013-340
natasa.nikolic@minpolj.gov.rs

Grupa za učestvovanje u strateškom planiranju i upravljanju

Dušan Dobričić
Rukovodilac grupe
2013-366
dusan.dobricic@minpolj.gov.rs

Grupa za međunarodnu saradnju u oblasti voda

Marija Lazarević
Rukovodilac grupe
2013-351
marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Grupa za uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja

Aleksandra Savić
Rukovodilac grupe
2134-991
aleksandra.savic@minpolj.gov.rs

Grupa za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda

Merita Borota
Rukovodilac grupe
2013-347
merita.borota@minpolj.gov.rs

Odeljenje vodne inspekcije

Ljiljana Anđelić
Načelnik odeljenja
2013-353
ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs