Активности

13. децембар 2022.

ДЕВЕТИ САСТАНАК СТРАНА

8. децембра 2022. године је у Загребу одржан Девети састанак држава потписница Оквирног споразума о сливу реке Саве – Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија, Република Словенија и Црна Гора на коме су сагледани и представљени резултати досадашњег заједничког рада од којих је, у области управљања водама, најзначајнији завршетак израде Другог плана управљања сливом реке Саве.

Главни циљ састанка је разматрање статуса спровођења Оквирног споразума и достигнућа Међународне комисије за слив реке Саве у претходне три године као и кључних изазова у наредном периоду, посебно оних који се односе на сарадњу у управљању речним сливом, управљању ризицима од поплава, обнови пловидбе као и размени података и информација од значаја за цео слив реке Саве.

„Република Србија је свесна чињенице да је потребно уложити велике напоре Страна, Савске комисије и њеног Секретаријата као и стручних тела у имлементацији прегледа мера који су саставни део управљања сливом реке Саве, како би се испунили заједнички циљеви“, рекла је данас током свог излагања в.д. помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде Ведрана Илић.

Она је прецизирала да ти циљеви подразумевају достизање доброг статуса свих вода у складу са принципима Оквирне директиве о водама и стварање услова, смерница и мера за враћање свих водних ресурса у добро стање односно осигурати добар хидролошки, хемијски и еколошки статус свих вода.

„То значи да ћемо воде користити на одрживи начин који не угрожава животну средину, уз обезбеђење довољне количине и довољног квалитета вода за све потребне кориснике, уз промовисање одрживог коришћења воде“, изјавила је Илић. Како је навела Република Србија подржава Савску комисију и напоре свих Страна да спроведу мере „Плана управљања ризиком од поплава у сливу реке Саве“, како би допринели предузимању мера за спречавање или ограничавање опасности, смањење и отклањање штетних последица од поплава.

„Након потписивања Меморандума о разумевању о сарадњи на редовном функционисању и одржавању система за прогнозу и упозоравање поплава на Сави – Сава FFWS“ подржавамо његову имплементацију кроз редовно функционисање, одржавање и даљи развој овог система“, казала је Илић и додала да је Република Србија свесна великог значаја реке Саве за привредни, културни и друштвени развој региона, као и суштинске важности регионалне сарадње и нагласила да потврђујемо своје политичко опредељење да сарађујемо на основу и у складу са законодавством ЕУ у области вода и превоза унутрашњим пловним путевима релевантним за постизање циљева Оквирног споразума и његових протокола.

је овом приликом изразила задовољство што је у области пловидбе учињен значајан помак. Нарочито је значајан напредак на рехабилитацији и развоју пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама као и почетку активности на административним процедурама које ће бити праћене реализацијом пројекта деминирања обала реке Саве.

„Драго нам је да сви заједно идемо ка заједничком циљу унапређења статуса свих вода и заштите животне средине у сливу, уз жељу да ће такав однос бити свих становника слива реке Саве“, закључила је Илић.

Слика 1-2