Насловна » Актуелно

29. јануар 2019.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Четврти састанак у вези стручног усаглашавања Нацрта споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса одржан је у Београду од 22. до 24. јануара 2019. године.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти
oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Стране су на овом састанку усагласиле коначну верзију Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске, након чега су је парафирали шефови делегација: Наташа Милић, в.д. директора Републичке дирекције за воде, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, републике Србије и Петер Ковач, Министарство унутрашњих послова Мађарске.

Стране су се сагласиле да одмах започну националну процедуру за прихватање усаглашеног текста Нацрта Споразума, да се после завршетка процедура, Споразум припреми за потписивање у складу са националним законодавством сваке стране, о чему ће се Стране обавестити дипломатским путем.

Усаглашена коначна верзија Нацрта Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске o сaрaдњи у oблaсти
oдрживoг упрaвљaњa прeкoгрaничним вoдaмa и сливовима од заједничког интереса

Билатерална сарадња у области водопривреде са Мађарском заснива се на важећем међудржавном Споразуму - Споразум између Владе Федеративне Народне Републике Југославије и Владе Народне Републике Мађарске о водопривредним питањима, потписан 8. августа 1955. године који је ступио на снагу 1956. године.

Преговори око новог Споразума су трајали од 2017. година а његовим потписивањем ће се омогућити сарадња у обостраном интересу. Република Србија има интерес да поново успостави бољу сарадњу у области прекограничних вода са Мађарском на квалитетним и новим основама. Нацрт Споразума је предложен како би се важећи споразум осавременио и како би се створили правни услови за билатералну сарадњу у области управљања водама, као и механизми за координацију имплементације директива Европске уније из области вода.