Насловна » Актуелно

17. јануар 2017.

Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине наставља са обукама за израду појединих области плана управљања водама у складу са Оквирном директивом о водама Европске уније, у циљу преноса знања и оспособљавања запослених у јавним водопривредним предузећима за израду елемената за планове управљања водним подручјима.

Након два дана презентација о досадашњим методологијама за делинеацију водних тела површинских вода и за одређивање референтних услова, одржаних у октобру 2016. године, у среду 18. јануара 2017. године, наставља се обука кроз детаљно објашњење корак по корак методологије за делинеације водних тела површинских вода, након чега ће јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност, кренути са ревизијом дефинисаних водних тела површинских вода и наставити делинеацију водних тела површинских вода на водотоцима на сливовима >10km2.

6. јануар 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде у сарадњи са Привредном комором Србије организује презентацију новe методе пречишћавања комуналних отпадних вода - дела плаво-зелених решења за планирање развоја градова.

Презентацију ће одржати професор Чедо Максимовић, PhD, Империјал колеџ Лондон, Одељење за грађевински и инжењеринг животне средине.

Презентација ће бити одржана 10. јануара 2017. године, у просторијама Привредне коморе Србије, Теразије 23, VIII спрат сала 1 са почетком у 11 часова.

Кратку информацију о методи која ће бити презентирана можете наћи овде.